Søk

Bærekraftsprisen 2024 til Voss Energi

Overrekkelse av diplom mellom Øivind Brevik og Rune Nesheim i halvfigur.
Administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene overrekker Bærekraftsprisen 2024 til administrerende direktør Rune Nesheim i Voss Energi. Foto: Nicolay Biørn-Lian
|
Publisert:
15. februar 2024

Voss Energi AS er tildelt Samfunnsbedriftenes bærekraftspris for 2024. De får prisen for økt fornybar produksjon som også ivaretar naturmangfoldet.

– Voss Energi har åttedoblet den fornybare kraftproduksjonen ved Palmafossen kraftverk, og samtidig ivaretatt naturmangfoldet – ikke minst gjennom å beskytte den truede Vossolaksen. Dette er et imponerende bærekraftsprosjekt, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.
– For å omstille Norge til et lavutslippssamfunn, er vi avhengige av at energibransjen bygger ut mer fornybar kraft. Da er det svært viktig at dette skjer ved minst mulig naturinngrep. I prosjektet «Meira kraft og meira laks i Palmafossen» har Voss Energi laget innovative løsninger som både energibransjen og andre bør la seg inspirere av, sier Brevik.
Foss med bygninger og natur.
Voss Energi får bærekraftsprisen for 2024 for prosjektet «Meira kraft og meira laks i Palmafossen». Foto: Voss Energi AS
Prosjektet består av en rekke installasjoner som gjør at laks, ørret og ål kan vandre forbi kraftanlegget, og gir laksebestanden tilgang til nytt oppvekst- og gyteområde. Voss Energi har samarbeidet med forskningsmiljøer som Norsk institutt for naturforskning (NINA), SINTEF og Norce for å finne de beste løsningene.

For andre gang

Samfunnsbedriftene er den ledende arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen for kommunalt eide selskaper. Vi har snaut 600 medlemmer i en rekke bransjer, hvor avfall, brann/redning, energi og havn er de største.
Bærekraftsprisen ble delt ut første gang under Samfunnsbedriftenes bærekraftsdag for ett år siden, og den gang var det Sirkula IKS på Hamar som fikk prisen.
Prisen går til et medlem av Samfunnsbedriftene som jobber for et mer bærekraftig lokalsamfunn ved å ta aktive klima- eller miljøgrep i sin bedrift, som jobber for mer innovative og effektive kommunale tjenester, eller som aktivt jobber for et mer sosialt bærekraftig og inkluderende arbeidsliv.
– Med denne prisen ønsker vi å løfte fram virksomheter som går foran på bærekraft, og gjerne i bred forstand ved å koble både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft, sier Brevik.

Nyskapende og målrettet

Juryen har bestått av fagsjef for bærekraft Jill Johannessen i Samfunnsbedriftene, fagsjef for FNs bærekraftsmål Anne Romsås i KS, og daglig leder Erling Hustad i Aspekt Hustadvika AS som er et av arbeidsinkluderingsmedlemmene i Samfunnsbedriftene.
– Årets pris er en honnør til et selskap som er en tydelig pioner innenfor sin bransje, demonstrerer økt energiproduksjon med minimale naturinngrep, og innovative løsninger for å sikre fiskeoppvekst. Prosjektet adresserer både klima- og naturkrisen, og markerer en milepæl i Norges grønne omstilling, skriver juryen i sin begrunnelse.
– Voss Energi AS belønnes for bærekraftig utvikling, som også omfatter bedre flomvern for innbyggerne og tryggere skolevei forbi fossen. De deler kunnskap om kraftutbyggingens historie og nasjonale laksevassdrag med lokalsamfunnet, og har bygget et amfi for dette formålet.

Juryens begrunnelse

«Voss Energi AS har imponert juryen ved å oppgradere og mangedoble kraftproduksjonen fra det historiske Palmafossen kraftverk på en nyskapende og målrettet måte.
Gjennom tett samarbeid med ledende forskningsmiljøer har de oppnådd åtte ganger mer fornybar energiproduksjon, samtidig som de ivaretar naturmangfoldet, spesielt for den truede Vossolaksen.
To-veis fisketrapper gjør at laks, ørret og ål kan vandre forbi kraftanlegget, og gir laksebestanden tilgang til nytt oppvekstområde. Samarbeid med forskningsmiljøer som Norsk institutt for naturforskning (NINA), SINTEF og Norce har resultert i balanserte løsninger. Prosjektet, som også inkluderer fiskekameraer for overvåking og fisketelling, deler verdifulle erfaringer med hele bransjen, og bidrar til tillit mellom ulike aktører i fremtidige prosjekter.
Fornyelsen av Palmafossen kraftverk tjener som et fyrtårn for bransjen, demonstrerer økt energiproduksjon med minimale naturinngrep, og innovative løsninger for å sikre fiskeoppvekst. Prosjektet adresserer både klima- og naturkrisen, og markerer en milepæl i Norges grønne omstilling. Voss Energi AS har oppnådd både økt kraftproduksjon og bevaring av naturen, i samsvar med prosjektets slagord "Meira kraft og meira laks i Palmafossen".
Voss Energi AS belønnes for bærekraftig utvikling som omfatter bedre flomvern for innbyggerne og tryggere skolevei forbi fossen. De deler også kunnskap om kraftutbyggingens historie og nasjonale laksevassdrag med lokalsamfunnet, og har bygget et amfi for dette formålet.
Overskuddet fra Voss Energi AS går til å skape en levende og bærekraftig bygd, gjennom sponsing av idrett, kultur og arrangement, og gjennom at utbytte går til eierkommunen Voss herad.»

Mer informasjon

Fagsjef Jill Johannesen, Samfunnsbedriftene
959 65 398 / jill@samfunnsbedriftene.no
Administrerende direktør Øivind Brevik, Samfunnsbedriftene
930 84 575 / oivind@samfunnsbedriftene.no
Administrerende direktør Rune Nesheim, Voss Energi AS
917 10 599 / rune.nesheim@vossenergi.no

Les mer om

Fakta om Bærekraftsprisen

Samfunnsbedriftenes bærekraftspris deles ut hvert år, første gang i 2023.
Prisen tildeles en medlemsbedrift i Samfunnsbedriftene som jobber for et mer bærekraftig lokalsamfunn ved å ta aktive klima- eller miljøgrep i sin bedrift, som jobber for mer innovative og effektive kommunale tjenester, eller som jobber aktivt for et mer sosialt bærekraftig og inkluderende arbeidsliv.
Prisen består først og fremst av heder og ære, men kommer også med et diplom og 20.000 kroner som kan deles ut til et veldedig formål i lokalmiljøet.

Fakta om Voss Energi

Voss Energi ble stiftet i 2002, og er et kraftselskap som eies av Voss herad.
Driften omfatter produksjon, distribusjon og omsetning av elektrisk kraft og varme, samt levering av fiber- og bredbåndstjenester. Strømmen kommer fra produksjonsanlegg på Hodnaberg, Palmafossen og Rongsfossen på Voss.
Konsernet Voss Energi omfattar morselskapet Voss Energi AS og datterselskapene Tendranett AS, Voss Energi Kraft AS, Voss Energi Produksjon AS, Voss Fiber AS, Hordaland Bioenergi AS.
Selskapet har rundt 50 ansatte og ledes av administrerende direktør Rune Nesheim.

Fakta om de andre nominerte

Det kom inn fem nominasjoner til Bærekraftsprisen 2024. Juryen har gått gjennom og vurdert disse opp mot tildelingskriteriene. Selv om det bare var Voss Energi som fikk prisen, har juryen kommet fram til at alle kandidatene ville vært verdige vinnere.
Ovddos AS jobber med nærings -og samfunnsutvikling i Kautokeino kommune og berømmes for sin omfattende innsats i Nannet-prosjektet for å tilby administrativ støtte og sikre at reindriftsamenes interesser blir hørt i offentlige prosesser, som styrker muligheten til å drive urfolks tradisjoner videre. 
Bergen og Omland Friluftsråd er interkommunalt samarbeidsorgan, som består av 12 kommuner på Vestlandet. De har lagt ned en imponerende innsats ved å lede arbeidet med å holde strendene rene og redusere marin forsøpling, samt i prosjektet Rene vassdrag. Vestland har vært beste ryddefylke flere år på rad, og bidrar på flere måter til bedre helse og trivsel.
SeSammen er et utviklingssamarbeid mellom ti avfallsselskaper i Midt-Norge som viser hva man kan få til i fellesskap med bærekraftsarbeid. De har blant annet utviklet felles tilnærming til bærekraftsrapportering, inkludert et sett med KPIer som gir mulighet til å måle, sammenligne og utvikle selskapenes bærekraftsarbeid.
Akershus kollektivterminaler er et fylkeskommunalt foretak i Akershus med ansvar for kollektivinfrastruktur, som bussterminaler, ferge- og kaianlegg, stoppesteder, fasiliteter, parkering etc. Virksomheten utmerker seg ved satsing på kostnadseffektiv drift (økonomisk bærekraft), godt arbeidsmiljø og involvering av de ansatte (sosialt), og sitt bidrag til at flere reiser kollektivt (klima/miljø). Bærekraftstenkning og systematikk gjennomsyrer selskapet.
Jill Johannessen
Bilde av Jill Johannessen. Foto: Nicolay Biørn-Lian
Fagsjef for bærekraft
959 65 398
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern