Hva gjør kommunen og avfallsselskapet når de vil gi samtykke til at andre enn kommunen kan samle inn husholdningsavfall? Her finner du veiledning, eksempler og maler.

Ingen har lov til å samle inn husholdningsavfall uten kommunens samtykke står det i forurensningslovens § 30. Løsningen for å gi et slikt samtykke er en enkel og ubyråkratisk digital søknad. 

Mange kommuner ønsker å tilby innbyggerne mulighet til å leie containere, henting av tyngre grovavfall og andre tjenester for å bli kvitt avfall fra husholdningene.

Veileder til kommunen

Her finner du en veileder som hjelper kommunen til å ta i bruk et digitalt søknadsskjema. Enkelt for den private aktøren som skal søke om samtykke, og enkelt for kommunen å ta i mot og håndtere søknaden.

Nedenfor veilederen for digitale søknader finner du en mini-veileder når kommunen ikke er klar til å  ta i bruk digitalt søknadsskjema ennå.

Fiks ferdige maler

Noen kommuner vil ønske å forsterke sin renovasjonsforskrift. Da er det lettere å vise til kriterier og krav som må oppfylles for å få dette samtykket. Her finner du ferdig forskriftstekst som vi anbefaler å bruke.

Det er også mal for epostmelding som kan sendes til de private aktørene dere kjenner og som dere forventer ønsker å få et samtykke i din region.

Du finner også mal for en landingsside til kommunens/avfallsselskapets nettsider. Den inneholder nyttig og nødvendig informasjon til de som skal søke om samtykke til å samle inn husholdningsavfall.

Relevante artikler