Brannsjef Anders Løberg Foto ABBR For Nett
Etter å ha deltatt på ledergruppeprogrammet med sin ledergruppe, opplever brann- og redningssjef Anders Løberg at de er blitt enda bedre enn før. (Foto: Asker og Bærum brann og redning IKS)
Velfungerende ledergrupper

- Ledergruppen ble et team

Andre bransjer

- Vi anser oss nå mer som et ekte team som skal løse felles mål, enn en gruppe, sier Anders Løberg, brann- og redningssjef i Asker og Bærum. Han deltok nylig på Samfunnsbedriftenes ledergruppeprogram.

Asker og Bærum brann og redning IKS er en av fire medlemsbedrifter som fulgte programmet som Samfunnsbedriftene og Vissa gjennomførte våren/høsten 2022. Programmet hadde blant annet et bidrag fra Henning Bang – den norske nestoren innen utvikling av ledergrupper.

Nå skal flere av våre medlemmer få sjansen til å bli bedre på «lagidretten» effektiv ledelse. Og det til en svært god pris. For en vellykket søknad om OU-midler vil dekke rundt 40 prosent av bedriftens kostnader.

Bedre ledelse er mer effektivt

- Ledergruppeprogrammet til Vissa har bidratt sterkt til at ledergruppen i fellesskap, men også hver enkelt leder, har økt sin kunnskap og kompetanse, sier brann- og redningssjef Anders Løberg.

- Det har gjort oss mer effektive i rollen, blant annet ved å øke vår psykologiske trygghet og bevisstgjøre oss på egen adferd. Det er også blitt tydeligere hvilke saker som skal drøftes og besluttes og hvordan vi løser sammensatte problemstillinger.

- ABBR er en kompleks beredskaps- og kunnskapsorganisasjon. Vi er avhengig av kvalitetsledelse. Det er et like avgjørende kriterium for å lykkes med vårt krevede samfunnsoppdrag, som det er for å drive utvikling og møte fremtidens utfordringer.

At dette er relevant for alle bransjer, gjenspeiler seg hos deltakerne. Nå sist hadde vi også med oss Grenland Havn, Borg Havn og Trøndelag brann- og redningstjeneste. Tidligere har vi hatt med vann- og avløpsselskap, energiselskap og en avfallsbedrift.

Ledere må kunne omstille seg

- Evne og vilje til å omstille seg er suksessfaktorer innen moderne ledelse, sier direktør Frode B. Nilssen i Samfunnsbedriftenes Arbeidsgiverservice. - Og det gjelder hele ledelsen som gruppe.

- Det forventes at samfunnsbedrifter er profesjonelle arbeidsgivere med fokus på gode og kostnadseffektive tjenester. For å lykkes, må ledergruppen være villig til å endre seg i takt med tiden.

Dette blir tredje gang Samfunnsbedriftene avholder sitt ledergruppeprogram. Programmet vil komplementere, og ikke erstatte, vårt veletablerte lederprogram, som vi har samarbeidet med Vissa om over flere år.

Mer enn summen av delene

- Tenk hva et godt fungerende team av ledere fra ulike deler av virksomheten kan få til sammen, og som de vanskelig kunne fått til hver for seg, sier Henning Bang.

Han er tilknyttet Universitet i Oslo, og forsker på hvordan man kan skape mer effektive team. I tillegg driver han sitt eget konsulentselskap som jobber med å utvikle ledergrupper.

- Bedre koordinering og samspill på tvers, fruktbare diskusjoner som leder til bedre beslutninger og større eierskap til beslutningene, støtte og hjelp til hverandre. Og ikke minst en klarere forståelse for virksomhetens oppdrag og mål, legger han til.

- Det faglige innholdet i programmet fokuserer på å skape ledergrupper som fungerer godt sammen og som er i stand til å ta tak i bedriftens strategiske utfordringer, forklarer Peder Lykke, partner i Vissa. Han har lang erfaring med å jobbe med ledere og ledergrupper i ulike samfunnsbedrifter.

Førstemann til mølla

Pris per ledergruppe for hele programmet er kr. 170.000,-. Det vil tilkomme kostnader knyttet til hotellopphold på to av samlingene. Det kan søkes om OU-midler for å delta i programmet. Dette er midler som fordeles av KS og som skal gå til arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling. Disse kan dekke rundt 40 prosent av kostnadene.

- Både innbyggerne og folkevalgte har høye forventninger til bedriftene som er i kommunens eie, sier Frode Nilssen. - Det krever en bevisst ledelse. Vi tror svært mange ledergrupper kan ha god nytte av å delta i dette programmet.

Interessert i å delta? MELD DIN INTERESSE

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med Frode Nilssen i Samfunnsbedriftene Arbeidsgiverservice.