Søk

Veileder for arbeidsinkludering

Å få noen i jobb, er bærekraft i praksis

En ung mann ligger på sofa mens han holder en kappekopp og ser tankefullt ut i rommet.
Mange mennesker som har falt utenfor arbeidslivet, har både evne og vilje til å jobbe. De må bare få sjansen. Foto: Hans Isaacson / Unsplash +
|
Publisert:
31. oktober 2023

Varig tilrettelagt arbeid, lønnstilskudd, lærlinger og sosiale anbudsprosesser. En virksomhet kan gjøre mye for å hjelpe folk som sliter på arbeidsmarkedet. Samfunnsbedriftene har nå lansert en veileder.

– Vi vet at svært mange av våre medlemmer ønsker å bidra til at flere kommer seg inn i arbeidslivet, sier fagsjef Rune Kvarme i Samfunnsbedriftene Arbeidsinkludering. – Det gjelder alle våre bransjer.
– Utenforskap gjør livet vanskelig for mange. Alle trenger vi å føle at vi gjør noe nyttig, at vi blir satt pris på, at vi tilhører. Og alt dette kan en jobb bidra til.
Men dette er større enn enkeltskjebner. 600.000 mennesker i arbeidsfør alder står nå utenfor arbeidslivet. Samtidig er det – paradoksalt nok – mange bransjer som skriker etter arbeidskraft.

En krise i emning

– Når antallet uføre og antallet ledige stillinger stiger samtidig, så styrer vi sakte mot en krise. Nettopp derfor er det så viktig å gi muligheten til noen som sliter med å komme seg i jobb.
Et av Kvarmes råd er å ta kontakt med den lokale arbeidsinkluderingsbedriften.
– De er veldig gode på å få mennesker ut i produktivt arbeid. Og de er ressurser som nettopp din bedrift kan spille på.
Samfunnsbedriftenes veileder gir en oversikt over aktuelle tiltak og støtteordninger. Den tar blant annet for seg:
  • Lønnstilskudd
  • Å tilby arbeidstrening
  • Tilskudd og bistand fra NAV
  • Varig tilrettelagt arbeid
  • Lærlinger og lærekandidater
  • Å dele bedriftens opplæringsprogrammer
  • Å sette ut delproduksjoner til en arbeidsmarkedsbedrift
  • Å bruke innkjøp/anbudsprosesser til å fremme sosial bærekraft
  • Bærekraftig sykemeldingsoppfølging og bedriftsintern omskolering/omplassering

Kan gi et fortrinn

Kvarme understreker at dette ikke bare dreier seg om å hjelpe andre. Det kan også gagne bedriften selv.
– Ved å ha et strategisk søkelys på arbeidsinkludering, vil man også få et fortrinn når det gjelder å dekke behovet for arbeidskraft i fremtiden.
– Ved å ta inn personer som i utgangspunktet står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet, kan man rekruttere lojale medarbeidere med stor verdi for virksomheten i et langsiktig perspektiv.
Dette er et felt der samfunnsbedrifter virkelig kan bidra. Sosial bærekraft blir mer enn et fancy begrep; det blir noe som gagner enkeltmennesker, bedriften og lokalsamfunnet.
– Da vil det også ha ringvirkninger for storsamfunnet.

Les mer om

Veileder for arbeidsinkludering

Utenforskapet vokser samtidig som behovet for arbeidskraft øker. Det er en utvikling som ikke går i lengden.
Å inkludere noen i arbeidslivet, er et tiltak som styrker den sosiale bærekraften.
Samfunnsbedriftene har laget en veileder om hvordan kommuner og bedriftene deres kan gå frem.
Les veilederen

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern