Søk

Stortingsmelding om bærekraftsmålene:

– Bærekraft er mer enn klima og miljø

Anna Ljunggren i halvfigur.
ARBEIDSLIV: Bærekraftsbegrepet omfatter det meste av det vi holder på med, sier direktør for samfunnskontakt Anna Ljunggren i Samfunnsbedriftene. Foto: Jill Johannessen
|
Publisert:
6. januar 2022

– Bærekraftsmålene handler om langt mer enn klima og miljø. Som arbeidsgiverorganisasjon har vi like mye fokus på anstendig arbeidsliv og sosial ulikhet, sier Anna Ljunggren i Samfunnsbedriftene.

Ljunggren er direktør for samfunnskontakt, og har den siste tiden jobbet mye med Samfunnsbedriftenes høringssvar til stortingsmeldingen om bærekraft.
Les også: – Må investere for å nå bærekraftsmålene
– FNs bærekraftsmål har i flere år vært både en inspirasjon og en rettesnor for alt vi foretar oss i Samfunnsbedriftene. Og nettopp det er poenget – bærekraft rommer faktisk det meste vi holder på med, sier hun. 

Sosiale og økonomiske mål

– Hvis man studerer FNs 17 bærekraftsmål og de 169 delmålene, vil man raskt se at de handler om mye mer enn klima og miljø. De sosiale og økonomiske målene er vel så viktige for oss, sier Ljunggren.
– Som arbeidsgiverorganisasjon forvalter vi tariffavtaler for alle våre medlemmer. Det bidrar for eksempel til bærekraftsmål nummer åtte, som handler om anstendig arbeid og økonomisk vekst.
I tillegg har Ljunggren vært pådriver for nettverket "Kvinner i samfunnsbedriftene" som skal bidra til at flere kvinner søker seg til lederposisjoner i medlemsbedriftene.
– Dermed er vi over i bærekraftsmål nummer fem som handler om likestilling mellom kjønnene.

Bredde blant medlemmene

Medlemmene i Samfunnsbedriftene har også en rekke av bærekraftsmålene som utgangspunkt for sin kjernevirksomhet.
– Energiselskapene sikrer ren energi til alle (bærekraftsmål 7), avfallsselskapene jobber med ansvarlig forbruk og produksjon (12), vann- og avløpsselskapene sikrer rent vann og sanitærforhold (6), og opplæringskontorer bidrar til god utdanning (4). Slik kunne jeg holdt på gjennom nesten alle de 17 målene, sier Ljunggren.
Hun mener medlemmene i stor grad kan bidra til det overordnede bærekraftsmålet, nemlig en bærekraftig utvikling som ivaretar behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å dekke sine behov.

Internt og eksternt

Samfunnsbedriftene startet det nye året med å opprette en egen stilling som bærekraftsansvarlig.
– Det gjør vi for å sikre en bredere og mer helhetlig tilnærming til bærekraftsbegrepet og FNs bærekraftsmål. For oss har dette både et internt og et eksternt perspektiv. På den ene siden ønsker vi at Samfunnsbedriftene som organisasjon skal være mest mulig bærekraftig. På den andre siden ønsker vi å påvirke medlemmene til å ta mer bærekraftige valg, sier Ljunggren.
Les også: Økt satsing på bærekraft
Samfunnsbedriftene har også meldt seg inn i UN Global Compact. Det er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. Over 12.000 bedrifter i 160 land er medlemmer. I dag finnes det lokale UN Global Compact-nettverk i rundt 70 land på alle kontinenter, inkludert i Norge.

Klima fortsatt viktig

Selv om Ljunggren understreker at bærekraft handler om mye mer enn klima og miljø, er det nok slik at mye vil handle om nettopp dette.
– Klimaendringene er kanskje den største utfordringen vi står overfor, og mange av de 17 hovedmålene har delmål som handler om nettopp klima. Men dette er et samspill – vi klarer nok ikke løse klimautfordringene hvis vi ikke adresserer de andre bærekraftsmålene. Mål om å utrydde sult og fattigdom, og leve i fred og rettferdighet er ofte en forutsetning for en samlet innsats for å stoppe klimaendringene, sier Ljunggren.

Les mer om

Fakta om stortingsmeldingen

Stortingsmeldingen Meld. St. 40 (2020-2021) «Mål med mening – Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030» går gjennom bærekraftsmålene og peker på hvilke tiltak som bør gjennomføres på de ulike områdene.
Det var Erna Solbergs (H) regjering som la frem meldingen i juni, og den har siden vært på høring. Nå skal stortingsmeldingen behandles i Stortinget.

Fakta om bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål ble vedtatt av FNs medlemsland på organisasjonens generalforsamling 25. september 2015. De består av 17 hovedmål og 169 delmål som skal gi en bærekraftig utvikling fram mot år 2030.
Bærekraftsmålene er en felles arbeidsplan og målsetting for land, næringsliv og sivilsamfunn i arbeidet for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Målene avløste FNs tusenårsmål fra 2000.
Du kan lese mer om regjeringens arbeid med bærekraftsmålene på denne siden.
Samfunnsbedriftenes høringssvar

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern