Søk

Bli kjent med Tove Auren

Portrett av Toe Auren.
Tove Auren er seniorrådgiver i Samfunnsbedriftene, og jobber med området arbeidsinkludering.
|
Publisert:
25. april 2023

Den vet best hvor skoen trykker, som har den på. Vår nye seniorrådgiver for arbeidsinkludering falt selv utenfor arbeidslivet, og ønsket seg tilbake.

– Jeg ønsker å være i et arbeid og en bransje med mening, å jobbe for noe som betyr noe for mange, og som kan bidra til å løse samfunnsproblemer og gi mange bedre liv, sier Tove Auren.
I februar startet hun som seniorrådgiver i Samfunnsbedriftene. Der skal hun jobbe med området arbeidsinkludering, som er organisasjonens nye store satsing.

Falt utenfor

Tove Auren vet en del om det å stå utenfor arbeidslivet.
– Jeg falt selv ut av karriere og full jobb da helsen skrantet. Det tok tid å finne ut at jeg hadde en hjertesykdom og dermed måtte innse at jeg ikke kunne jobbe som før, sier Auren.
– Men jeg kan gjøre noe. Så med en fleksibel arbeidsplass og tilrettelegging kan jeg jobbe akkurat nok til at livet igjen har fått et meningsfylt innhold, og beina et gulv å stå på i fellesskapet – og ikke i utenforskapet.

Bred erfaring

Og Tove Auren har utvilsomt mye å bidra med i fellesskapet i Samfunnsbedriftene. Hun er utdannet innen kvalitetsledelse, revisjon, HMS, HR, digitalisering, og er i tillegg sertifisert revisjonsleder innen ISO.
Hun har en bred bakgrunn fra næringslivet, som gründer av eget selskap og gjennom arbeid med bransjepolitikk og bransjeutvikling. Hun har vært HMS-sjef, fagsjef og bransjedirektør i NHO, kvalitets- og HMS-sjef i NAF, og konsernkvalitetssjef og leder for operasjonell risikostyring i DNB ASA.
– I mine tidligere stillinger har jeg fått gleden av å jobbe med mange spennende oppgaver og prosjekter i grensesnittet mot arbeidsinkludering. Blant annet var jeg representant fra NHO i Inkluderende Arbeidsliv (IA), der vi leverte et veldig bra konsept, samt den første interaktive e-læringen i Norge.
– Jeg har også arbeidet mye med sykefraværsprosjekter, med søkelys på helse i sammenheng med nærvær, sier Auren.

Brenner for bransjen

Auren mener det ligger et stort uforløst potensial i arbeidsinkludering.
– Det er mange muligheter og fortsatt mye å hente i det private og offentlige næringslivet når det gjelder å åpne dørene og sysselsette et bredt spekter av den arbeidskraften vi har. Det er ikke noe A- og B-lag. Vi må bort fra den tankegangen.
– En framtid med stor mangel på arbeidskraft i Norge, vil tvinge frem nye tanker og løsninger. Arbeidsinkludering er bransjen med mest spisskompetanse og erfaring, og er den beste samfunnsaktøren og samarbeidspartneren til å møte disse utfordringene på kort og lang sikt, sier Auren
Hun mener det er viktig å være synlig og i posisjon, slik at oppdragsgivere fortsatt har tillit og gir arbeidsinkluderingsbedrifter dette viktige oppdraget også i fremtiden.
– Vi i Samfunnsbedriftene Arbeidsinkludering må være fremoverlente og bidra til at bransjens utfordringer løses, enten det er konseptuelt eller politisk. Vi må også støtte opp under det fantastiske arbeidet alle våre medlemmer gjør hver dag og bidra til å gjøre det synlig, sier Auren.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern