Søk

Arbeidslivsundersøkelsen 2022:

– Dramatisk kompetansemangel

Person som sitter i kontrollrom med mange skjermer.
MANGLER KOMPETANSE: Borg Havn er en av Norges mange smarte og bærekraftige havner som har utviklet seg fra et tradisjonelt havnevesen til en profesjonell logistikk- og næringsaktør med automatiserte og digitale løsninger. Nå rapporterer 6 av 10 havner at de mangler teknisk og digital kompetanse. Foto: Erik Kirkman
|
Publisert:
27. mai 2022

Ny undersøkelse viser at 4 av 10 kommunale selskaper ikke har den kompetansen de trenger. Teknisk kompetanse er den største mangelvaren, og det er verst i nord.

Samfunnsbedriftene gjennomfører en årlig arbeidslivsundersøkelse blant kommunale selskaper for å avdekke utfordringer rundt kompetanse og tilgang på arbeidskraft. Der sier 40,1 prosent at de ikke har den kompetansen de trenger. Det er en økning på hele 12,2 prosentpoeng siden 2021.
Figur som viser at bedrifter mangler kompetanse.
KOMPETANSE: 4 av 10 kommunale selskaper sier at de ikke har den kompetansen de trenger. For norske havner er det hele 6 av 10 som rapporterer at de mangler kompetanse.
– Dette er en dramatisk kompetansemangel, og samtidig en stor økning som gjør at det går fra vondt til verre, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.
– I tillegg til at selskapene allerede mangler kompetanse, er det også vanskelig å skaffe seg kompetansen de trenger. Halvparten av selskapene sier at det er vanskelig å rekruttere riktig type arbeidskraft, og 4 av 10 sier at det er vanskelig å øke kompetansen til dagens arbeidskraft.

Teknikk og teknologi

De kommunale selskapene rapporterer at det er innen teknologi og teknikk at mangelen på kompetanse er størst. Over halvparten sier at de mangler digital kompetanse, mens hvert tredje selskap sier at teknisk kompetanse er mangelvare.
Figur som viser at bedriftene mangler kompetanse innen teknikk og teknologi.
TEKNIKK OG TEKNOLOGI: Digital og teknisk kompetanse er den største mangelvaren hos kommunale selskaper. Det er mangel på både ingeniører og faglært arbeidskraft.
– Det er også høyere teknisk kompetanse som er vanskeligst å rekruttere, og hvert tredje selskap sliter med å skaffe seg dette. Kort fortalt er det en mangel på ingeniører av ulike slag, sier Brevik.
– Vi ser også at selskapene sliter med å skaffe seg faglært arbeidskraft. Hvert fjerde selskap har utfordringer med å rekruttere dette. 

Kompetansekrav

Brevik sier at det kan være mange ulike årsaker til den store økningen i kompetansemangel. For eksempel har mange forskriftsfestede krav til konkret kompetanse hos sine ansatte, og strengere kompetansekrav kan derfor utgjøre en betydelig faktor.
– Som i resten av samfunnet, skjer det mye digitalisering og automatisering også i kommunale selskaper. Avfallsselskaper bygger mer avanserte ettersorteringsanlegg, mens drift av havner blir mer automatisert. Dette gjør at selskapene i større grad trenger høyere teknisk kompetanse.
Brevik tror også koronapandemien kan ha kamuflert et økende kompetanseproblem de siste årene.
– Det har nærmest vært unntakstilstander for en del kommunale selskaper de siste årene, blant annet med nedstengning og restriksjoner. Det kan ha kamuflert et økende kompetansebehov som først kommer til syne når vi nå er på den andre siden av pandemien, sier han.

Verst i nord

Øivind Brevik sier at det er store geografiske forskjeller i utfordringene med å skaffe seg riktig kompetanse. Han er bekymret for tilstanden i nord.
– I våre nordligste fylker sier over halvparten av selskapene at de ikke har den kompetansen de trenger. Samtidig sier 2 av 3 selskaper at de har problemer med å rekruttere riktig type arbeidskraft. Det er også i nord at det er størst utfordringer med å øke kompetansen til dagens arbeidskraft.
Resultatene er i tråd med NAVs bedriftsundersøkelse som ble offentliggjort for få uker siden. Der går det også frem at det er stor mangel på arbeidskraft og rekordmange som har utfordringer med å rekruttere arbeidskraft. Også i denne undersøkelsen er det de nordligste fylkene som kommer dårligst ut.
Les også: Tar ansvar for utenforskap

Les mer om

Arbeidslivsundersøkelsen 2022

Samfunnsbedriftene gjennomfører hvert år en arbeidslivsundersøkelse blant sine medlemmer.
Målet er å avdekke kompetansebehov i virksomhetene, utfordringer ved sykefravær, vilje til å ta inn noen utenfor arbeidslivet, og andre arbeidslivsrelaterte områder.
Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 28. april - 16. mai.
156 virksomheter sendte inn svar, noe som er en svarprosent på 36.
Les også: Tar ansvar for utenforskap

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern