Søk

Arbeidslivsundersøkelsen 2022:

Tar ansvar for utenforskap

Søppelbil fa ØRAS som går på biogass.
TAR ANSVAR: ØRAS og andre kommunale avfallsselskaper har en viktig samfunnsoppgave for å sikre materialgjenvinning og ombruk. Samfunnsbedriftenes arbeidslivsundersøkelse viser at de også tar ansvar for utenforskap . 2 av 3 selskaper har det siste året tatt inn noen som står utenfor arbeidslivet. Foto: Jill Johannessen
|
Publisert:
25. mai 2022

4 av 10 kommunale selskaper har det siste året tatt inn noen som står utenfor arbeidslivet. Halvparten av selskapene har planer om å ta inn flere.

Det går fram av Samfunnsbedriftenes arbeidslivsundersøkelse som nylig ble gjennomført for andre gang.
– Andelen kommunale selskaper som har tatt inn noen som står utenfor arbeidslivet, økte fra 36,5 prosent i 2021 til 40 prosent i 2022. Samtidig økte andelen som sier de vil ta inn flere, fra 45,9 prosent i 2021 til 50 prosent i 2022, sier forhandlingsdirektør Barbro Noss, som også har et overordnet ansvar for arbeidslivspolitikken i Samfunnsbedriftene.

Bekjemper utenforskap

– Dette viser at kommunale selskaper bidrar til å få den ubenyttede arbeidskraftreserven ut i arbeid. Det er helt avgjørende i en tid med rekordlav arbeidsledighet og virksomheter som roper etter mer arbeidskraft og kompetanse.
Figur som viser at 4 av 10 bedrifter har tatt inn noen som står utenfor arbeidslivet.
SAMFUNNSANSVAR: 4 av 10 kommunale selskaper har det siste året tatt inn noen som står utenfor arbeidslivet. Blant kommunale avfallsselskaper har 2 av 3 selskaper gjort dette.
– Blant de kommunale avfallsselskapene har hele 2 av 3 tatt inn noen som står utenfor arbeidslivet. Men også innen brann og redning er det 3 av 10 selskaper som har gjort dette, sier Noss.
Det er de store selskapene med flere enn 25 ansatte som i størst grad gir noen utenfor arbeidslivet en sjanse.

Tar samfunnsansvar

– Blant disse selskapene har mer enn halvparten tatt inn noen som har stått utenfor arbeidslivet. Kommunale selskaper har et viktig samfunnsoppdrag gjennom å levere grunnleggende tjenester til innbyggere og næringsliv. Når de også gjør en så viktig jobb med å bekjempe utenforskap, er det tydelig at de tar samfunnsansvar på mange områder, sier Noss.
Hun tror det er stort potensial for å gi enda flere en vei ut av utenforskapet.
– I arbeidslivsundersøkelsen har vi spurt de kommunale selskapene om hva som må til for at de skal kunne ta inn flere som står utenfor arbeidslivet. 7 av 10 svarer at lønnstilskudd er en avgjørende faktor. Men det er også 4 av 10 som trekker frem faglig oppfølging fra en ekstern organisasjon eller institusjon. I tillegg svarer 3 av 10 at det er behov for mer informasjon om ordningene og mer intern kompetanse til å ta vare på de som tas inn. Dette viser at det ikke bare er tilskuddsordningene som kan bli bedre, men også samarbeidet mellom virksomhetene og NAV, sier Noss.

Vil gi ufaglærte fagbrev

Det er også stor vilje til å øke kompetansen hos de ansatte i de kommunale selskapene.
– For eksempel sier nær 6 av 10 selskaper at de vil tilby ufaglærte å ta fagbrev. Blant avfallsselskapene er det faktisk hele 97,3 prosent som svarer dette, sier Noss.
Figur som viser at 6 av 10 bedrifter vil tilby ufaglærte muligheten til å ta fagbrev.
FAGBREV: 6 av 10 kommunale selskaper sier at de vil tilby ufaglærte muligheten til å ta fagbrev. Blant avfallsselskapene vil nesten samtlige tilby dette.
Resultatene varierer ganske mye etter bransjer og størrelse på virksomhetene.
– Det er ikke overraskende at det er de største selskapene som har best forutsetninger for å tilby ufaglært å ta fagbrev. Samtidig er det også både vilje og evne hos små og mellomstore virksomheter. Her ligger det et stort potensial, sier Noss.
Les også: – Dramatisk kompetansemangel

Les mer om

Arbeidslivsundersøkelsen 2022

Samfunnsbedriftene gjennomfører hvert år en arbeidslivsundersøkelse blant sine medlemmer.
Målet er å avdekke kompetansebehov i virksomhetene, utfordringer ved sykefravær, vilje til å ta inn noen utenfor arbeidslivet, og andre arbeidslivsrelaterte områder.
Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 28. april - 16. mai.
156 virksomheter sendte inn svar, noe som er en svarprosent på 36.
Les også: – Dramatisk kompetansemangel

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern