Søk

Bærekraftsarbeid hos medlemmene:

Godt arbeidsmiljø gir bærekraftig verdiskaping

Jafar Altememy i halvfigur foran busser.
Administrerende direktør Jafar Altememy i Viken kollektivterminaler FKF er opptatt av at hele organisasjonen føler eierskap til oppgavene som skal løses. Han tror arbeidet med et godt arbeidsmiljø er en av hovedgrunnene til at selskapet lykkes. Foto: Nicolas Levy
|
Publisert:
12. oktober 2023

– Skal vi oppnå resultater, må vi først satse på oss selv og hverandre. Det kollegiale fellesskapet. Det å bygge stolthet over egen innsats, eierskap til felles leveranse og å ha det hyggelig sammen, det er der jobben starter.

Det sier administrerende direktør Jafar Altememy i Viken kollektivterminaler FKF (VKT). Det fylkeskommunale foretaket leverer kollektivinfrastruktur i det som over nyttår blir Akershus fylke, enten det er fergeterminaler, bussanlegg eller sjåførfasiliteter. Det omfatter både Nesoddfergens terminal på Aker Brygge og Oslo bussterminal, som er landets største.

Bærekraftig verdiskaping

Siden 2016 har selskapet fått utvidet ansvaret kraftig uten samtidig å øke antall hoder. De har også fått marginalt med økte bevillinger.
– I 2016 forvaltet vi 18 bussterminaler og fire fergeterminaler. Utviklingen av dem var bortimot ikke-eksisterende. I dag har vi 2.300 terminaler og stoppesteder langs fylkesveiene i Akershus, og dette utgjør bare to av ni ansvarsområder, sier Altememy.
I tillegg utvikler VKT næringsvirksomhet som bidrar til finansiering for å kunne utvikle tilbudet til de kollektivreisende i et raskere tempo – uten å belaste fellesskapet.
– Gjennom salg av reklameavtaler ved kollektivterminaler, og ved utleie til kiosker, serveringssteder og andre servicetilbud til de reisende, har VKT etablert mange lokale arbeidsplasser. Vi er også glade for at det ofte er lokale entreprenører som vinner anbudskonkurransene for ulike byggeprosjekter, sier Altememy.

Skikkelig godt arbeidsmiljø

Vi har tidligere snakket med Jafar Altememy i vår serie «Lederintervjuet», og han vektlegger at det er et sunt og godt arbeidsmiljø som må ligge til grunn for å takle oppgavene som følger med utvidet ansvarsområde.
– Jeg prøver å bruke de beste ledelsesmodellene i praksis, smelter dem sammen og tilpasser dem til organisasjonens behov. Ledelse i VKT utvikles i takt med samfunnsutviklingen, og transparens og tillit står sterkt, sier Altememy.
Arbeidere som står foran en rekke med elbiler.
BÆREKRAFT: VKT’s driftsavdeling og selskapets elektriske bilpark foran Lillestrøm bussterminal. Fremst står fylkesråd for samferdsel i Viken, Olav Skinnes, og administrerende direktør Jafar Altememy VKT. Foto: Stein Arild Zimmermann
– Vi jobber også mye med tverrfaglighet og kreativ utprøving. Det er godt å se at smil og moro preger arbeidshverdagen. Selv om prosesser er strømlinjeformet og ansvaret hos den enkelte medarbeider er stort, viser ikke arbeidsstokken tegn på stress. Medarbeiderundersøkelsen vår viser tvert imot en svært høy trivsel, og i år fikk vi vår beste skår noensinne. Det tror jeg også er årsaken til at vi har lav turnover og at vi hadde et korttidssykefravær på bare 1,7% i 2022.

– Glede er ferskvare

Altememy er både stolt og ydmyk overfor de gode resultatene, men understreker at dette ikke kommer av seg selv, eller ved at de bare rekrutterer flinke og hyggelige folk.
– Hos oss sier vi at glede er ferskvare. Vi er enige om at det er alles ansvar at en selv og de rundt en har det godt på jobben. Derfor jobber HR-avdelingen i VKT målrettet med utvikling av lederskap, medarbeiderskap, etikk og holdninger.
– At vi prioriterer å bruke ressurser på kulturbygging, er vel verdt det. Faktisk mener vi å ha belegg for å si at trivsel slår direkte ut på bunnlinja, sier Altememy.

Turbulente tider

Selskaper som VKT lever ikke i vakuum, og de har de siste årene også vært preget av urolige tider og mange ytre endringer.
De var først gjennom en større snuoperasjon for å få opp yrkesstoltheten, arbeidsgleden og det kollegiale fellesskapet. Deretter måtte de håndtere fylkessammenslåing til det nye storfylket Viken, med alt hva det medførte for folks arbeidshverdag.
– I tillegg kom pandemien der vår samfunnskritiske virksomhet skulle holde hjulene i gang da mye stengte ned. Og som alle andre har vi de siste årene opplevd økte priser og forsinkelser i levering av materialer til både byggeprosjekter og drift, sier Altememy.
Og som om det ikke var nok, må VKT jobbe sammen med resten av storfylket med oppløsningen av Viken, som bare fikk eksistere i fire år. Det krever mye ekstra rapportering og forberedelser for en liten administrasjon. Men Altememy og VKT går til oppgaven med entusiasme.
– Jeg tror det er et «mindset» som gjør hele forskjellen. Vi ønsker å komme ut av hver arbeidsdag med mer energi enn da vi tok den første kaffekoppen med kolleger om morgenen. Vi ønsker å levere på samfunnsoppdraget vårt, og leter stadig etter områder å forbedre oss på.
– Dette gjelder ikke bare i forhold til hverandre på jobb, men i arbeidet vi utfører, tjenestene vi leverer. Dette er tross alt leveranse til samfunnskritisk virksomhet – kollektivtrafikken. Det tar vi på største alvor, sier han.

Felles måloppnåelse

For Altememy er det viktig at hele organisasjonen jobber mot felles mål. Derfor har hele styret og alle ansatte bidratt aktivt i utarbeidelsen av foretakets strategi. Der har de som mål å levere bærekraftig verdiskaping og kostnadseffektiv drift
– Da trenger vi også handlingsplaner som er aktivt levende i hverdagen, sier Altememy.
Han er spesielt stolt over hvordan driftsavdelingen i VKT jobbet da de over fem år overtok ansvaret for 2.300 terminaler og stoppesteder. Her var det et betydelig vedlikeholdsetterslep, med knuste ruter, tagging, søppel og lehus som skrek etter vedlikehold.
– Nå er disse satt i stand, og responstiden er på 24 timer. Dette har vært mulig å få til uten store ekstra kostnader ved hjelp av yrkesstolthet og et godt kollegialt felleskap, rekruttering av vaktmestere med tilleggskompetanse i håndverksfag, god innbyggerdialog, sirkulær tankegang med mye gjenbruk av materialer, og løpende vedlikehold med lav terskel for beslutninger, sier Altememy.

Les mer om

Bærekraftsarbeid

Har du noen tips til hvordan medlemsbedrifter i Samfunnsbedriftene jobber med bærekraft? Ta gjerne kontakt med fagsjef for bærekraft, Jill Johannessen.
Jill Johannessen
Bilde av Jill Johannessen. Foto: Nicolay Biørn-Lian
Fagsjef for bærekraft
959 65 398
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern