Søk

Samordnet registermelding og IKS

IKS må få sende elektroniske endringsmeldinger

Kvinne sitter og skriver på en bærbar enhet.
IKS må få samme rett som andre typer foretak til å benytte Samordnet registermelding og digitale underskrifter. Foto: Getty Images / Unsplash +
|
Publisert:
18. mars 2024

I påvente av en fullverdig elektronisk løsning, ber Samfunnsbedriftene og NKRF om at interkommunale selskap skal kunne bruke både digital signatur og Altinn når de sender inn endringsmeldinger til Brønnøysundregistrene.

Sammen med NKRF – kontroll og revisjon i kommunene – sendte Samfunnsbedriftene den 14. mars et brev til Nærings- og fiskeridepartementet der vi ber om midlertidige lettelser for interkommunale selskaper (IKS) når de skal rapportere.
I motsetning til andre foretakstyper, kan nemlig IKS hverken bruke Samordnet registermelding eller andre digitale løsninger når de skal sende inn endringsmeldinger til Brønnøysundregistrene.
Dette er noe Samfunnsbedriftene har jobbet over lengre tid med å endre.

Papir, penn og postkasse

Når et IKS skal melde inn endringer i styret eller i selskapsavtalen, må de sende fysiske skjema med originale signaturer via posten til Brønnøysundregistrene. Ettersom flere IKS har opp mot 40 kommuner på eiersiden, blir dette svært tungvint.
Mange IKS opplever derfor at det tar urimelig mye tid og ressurser å melde inn endringer.
Kravet om fysiske originalunderskrifter kan også forsinke oppnevnelsen av nye styremedlemmer. Dette kan få betydning for styrevedtak og det rettslige ansvaret.

Urimelig forskjellsbehandling

Det rimer heller ikke med målet om å digitalisere offentlige tjenester eller Brønnøysundregistrenes egne mål om digitalisering.
Dette fikk konsekvenser i både 2022 og 2023. Da IKSer søkte Enova om strømstøtte, måtte søknaden bekreftes av revisor. Men ettersom det dreide seg om IKSer, var det ikke mulig å få en slik bekreftelse via Altinn.
Saken ble løst med en reserveløsning med å søke om støtte per-post. Men det viser hvor tungvint det blir når IKS ikke kan bruke sentrale digitale løsninger.
Samfunnsbedriftene har i flere år jobbet med å få slutt på denne forksjellsbehandlingen. Saken er også løftet inn i ulike høringssvar og innspill til departementene.

Anmodningen i brevet

Her er den konkrete anmodningen i brevet som vi sendte 14. mars:
I påvente av at interkommunale selskap etter IKS-loven på lik linje med andre foretaksformer kan bruke Samordnet registermelding eller en tilsvarende elektronisk løsning, ber Samfunnsbedriftene og NKRF om at departementet kan sikre følgende:
1) Adgang for IKS til å bruke digital signatur ved melding til Brønnøysundregistrene om endringer i virksomheten som er registreringspliktige.
2) Adgang for IKS til å sende melding om endringer og tilhørende saksdokumenter digitalt til Brønnøysundregistrene, primært via Altinn.
Disse grepene vil medføre betydelige lettelser og forenklinger for de interkommunale selskapene og deres eierkommuner. Det bes om at tiltakene kan iverksettes så snart det lar seg gjøre.

Les mer om

IKSer må få samme rett som andre

IKS kan ikke benytte Samordnet registermelding for å registrere endringer i offentlige registre.
Samfunnsbedriftene har over tid jobbet for å endre på dette.
Den 14. mars sendte vi – sammen med NKRF – et brev til Nærings- og fiskeridepartementet.
Les brevet her

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern