Søk

Klimautvalget 2050:

Klimapolitikken sliter med troverdigheten

Plastsøppel.
GJENVINNING: Regjeringen setter hårete klimamål for blant annet materialgjenvinning, men de effektive tiltakene uteblir. Foto: Magda Ehlers/Pexels
|
Publisert:
4. oktober 2022

– Det er et misforhold mellom mål og virkemidler i klimapolitikken. Regjeringen setter hårete mål, men følger ikke opp med tiltak som virker, sier Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.

Det regjeringsutnevnte Klimautvalget 2050 skal utrede hvilke veivalg Norge står overfor for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. I den anledning har de invitert publikum til å komme med innspill til arbeidet, som skal munne ut i en offentlig utredning innen 1. november 2023.
Utvalget publiserte nylig en delrapport, og Samfunnsbedriftene leverte sitt høringsinnspill i forrige uke. Administrerende direktør Øivind Brevik legger vekt på at både den forrige og den nåværende regjeringen sliter med troverdigheten i klimapolitikken.

Mangler tiltak

– Det er ingenting galt med målsetningene – der kan man slå fast at regjeringen leverer. De sliter imidlertid med et misforhold mellom mål og virkemidler i klimapolitikken. Det hjelper lite med hårete mål hvis man ikke følger opp med effektfulle tiltak, sier Brevik.
Han trekker fram en rekke eksempler innen bransjene som Samfunnsbedriftene organiserer.
– Myndighetene har satt svært ambisiøse mål for materialgjenvinning, men følger ikke opp med finansiering for å sikre at avfallsselskapene kan investere i anlegg som skal stå for sortering og gjenvinning.
– De har også ytret ønske om å overføre langt mer av godstransporten fra vei til sjø, men stiller med svært beskjedne midler for slik godsoverføring, og legger heller ikke til rette for utvikling av sjøtransport, som allerede er den mest miljøvennlige transportmetoden.

Systematisk arbeid

– Og så har de lagt veldig stor vekt på elektrifisering av samfunnet, men serverer verken en kortsiktig eller en langsiktig plan med konkrete tiltak for ny kraftproduksjon. Dette går på troverdigheten løs, sier Brevik.
Samfunnsbedriftene er svært opptatt av overgangen til mer bærekraftige løsninger og en sirkulær økonomi. 
– Hvis skal komme vekk fra en bruk og kast-økonomi og gjennom en omstilling der ressursene blir værende lenger i økonomien, trenger vi systematisk arbeid og målrettede virkemidler. Samtidig er det bare åtte år til bærekraftsmålene skal være innfridd. Dit kommer vi ikke uten investeringer i bærekraftig og god infrastruktur, sier Brevik.
– Det hjelper ikke at Norge skårer høyt på bærekraftsmålene som omhandler økonomi og velferd. Det er nettopp vår høye levestandard som gjør at vi skårer dårligere på målene som handler om klimautslipp og ansvarlig forbruk og produksjon, sier Brevik.
Last ned Samfunnsbedriftenes høringsinnspill

Les mer om

Fakta om Klimautvalget 2050

Regjeringen utnevnte i fjor sommer et ekspertutvalg som skal vise hvordan Norge i 2050 kan bli et samfunn med 90-95 prosent lavere klimagassutslipp enn i 1990. Klimautvalget 2050 ledes av siviløkonom Martin Skanke, består av 13 eksperter, og skal levere en offentlig utredning innen 1. november 2023.
Ekspertutvalget skal blant annet se på hvordan omstillingen til et lavutslippssamfunn kan skje på en kostnadseffektiv måte, med effektiv ressursbruk og konkurransedyktig næringsliv.
Les mer om Klimautvalget 2050
Last ned Samfunnsbedriftenes høringsinnspill

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern