Søk

Lederutvikling:

– Ledergruppen ble et team

Brann- og redningssjef Anders Løberg.
Etter å ha deltatt på ledergruppeprogrammet med sin ledergruppe, opplever brann- og redningssjef Anders Løberg at de er blitt enda bedre enn før. Foto: Asker og Bærum brann og redning IKS
|
Publisert:
18. april 2023

– Vi anser oss nå mer som et ekte team som skal løse felles mål, enn en gruppe, sier Anders Løberg, brann- og redningssjef i Asker og Bærum. Han deltok i fjor på Samfunnsbedriftenes ledergruppeprogram.

– Ledergruppeprogrammet til Vissa har bidratt sterkt til at ledergruppen i fellesskap, men også hver enkelt leder, har økt sin kunnskap og kompetanse, sier brann- og redningssjef Anders Løberg.
Han leder Asker og Bærum brann og redning IKS, en av fire medlemsbedrifter som fulgte programmet som Samfunnsbedriftene og Vissa gjennomførte våren/høsten 2022.
Nå skal flere av våre medlemmer få sjansen til å bli bedre på «lagidretten» effektiv ledelse. Og det til en svært god pris. For en vellykket søknad om OU-midler vil dekke rundt 40 prosent av bedriftens kostnader.
Vi har nå ledig plass til to ledergrupper som får starte opp i juni.

Bedre ledelse er mer effektivt

– Ledergruppeprogrammet har gjort oss mer effektive i rollen, blant annet ved å øke vår psykologiske trygghet og bevisstgjøre oss på egen adferd. Det er også blitt tydeligere hvilke saker som skal drøftes og besluttes og hvordan vi løser sammensatte problemstillinger, sier Løberg.
– ABBR er en kompleks beredskaps- og kunnskapsorganisasjon. Vi er avhengig av kvalitetsledelse. Det er et like avgjørende kriterium for å lykkes med vårt krevede samfunnsoppdrag, som det er for å drive utvikling og møte fremtidens utfordringer.
At dette er relevant for alle bransjer, gjenspeiler seg hos deltakerne. Nå sist hadde vi også med oss Grenland Havn, Borg Havn og Trøndelag brann- og redningstjeneste. Tidligere har vi hatt med vann- og avløpsselskap, energiselskap og en avfallsbedrift.

Ledere må kunne omstille seg

– Evne og vilje til å omstille seg er suksessfaktorer innen moderne ledelse, sier direktør Frode B. Nilssen i Samfunnsbedriftenes Arbeidsgiverservice. – Og det gjelder hele ledelsen som gruppe.
– Det forventes at samfunnsbedrifter er profesjonelle arbeidsgivere med fokus på gode og kostnadseffektive tjenester. For å lykkes må ledergruppen være villig til å endre seg i takt med tiden.
Dette blir tredje gang Samfunnsbedriftene avholder sitt ledergruppeprogram. Programmet vil komplementere, og ikke erstatte, vårt veletablerte lederprogram, som vi har samarbeidet med Vissa om over flere år.

Mer enn summen av delene

– Tenk hva et godt fungerende team av ledere fra ulike deler av virksomheten kan få til sammen, og som de vanskelig kunne fått til hver for seg, sier Henning Bang.
Han er tilknyttet Universitet i Oslo, og forsker på hvordan man kan skape mer effektive team. I tillegg driver han sitt eget konsulentselskap som jobber med å utvikle ledergrupper.
– Bedre koordinering og samspill på tvers, fruktbare diskusjoner som leder til bedre beslutninger og større eierskap til beslutningene, støtte og hjelp til hverandre. Og ikke minst en klarere forståelse for virksomhetens oppdrag og mål, legger han til.
– Det faglige innholdet i programmet fokuserer på å skape ledergrupper som fungerer godt sammen og som er i stand til å ta tak i bedriftens strategiske utfordringer, forklarer Peder Lykke, partner i Vissa. Han har lang erfaring med å jobbe med ledere og ledergrupper i ulike samfunnsbedrifter.

Førstemann til mølla

Pris per ledergruppe for hele programmet er kr. 179.000,-. Til det kommer kostnader for hotellopphold på to av samlingene.
Dere kan søke om OU-midler for å delta i programmet. Dette er midler som fordeles av KS og som skal gå til arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling. Disse kan dekke rundt 40 prosent av kostnadene.
– Både innbyggerne og folkevalgte har høye forventninger til bedriftene som er i kommunens eie, sier Frode Nilssen. – Det krever en bevisst ledelse. Vi tror svært mange ledergrupper kan ha god nytte av å delta i dette programmet.
Spørsmål? Ta gjerne kontakt med Frode Nilssen i Samfunnsbedriftene.

Les mer om

Utviklingsprogram for ledergrupper

Sommeren/høsten 2023 avholder Samfunnsbedriftene og Vissa et program for i alt fire ledergrupper.
Det blir tre dagssamlinger, to todagers fellessamlinger og en dag hvor to grupper besøker hverandre.
Programmet er inspirert av et tilsvarende program som er gjennomført for 46 ledergrupper i staten. Også her var Henning Bangs forskning sentral.
Spørsmål? Ta gjerne kontakt med Frode Nilssen i Samfunnsbedriftene.
For hvem?
  • Alle medlemmer med en ledergruppe kan melde sin interesse
  • Fire grupper vil få tilbud om å delta
  • Gruppene vil bli satt sammen på bakgrunn av overlappende utfordringsbilde og bransje
Aktiviteter
  • Kartlegge hvordan ledergruppen fungerer
  • Fellessamlinger for fire ledergrupper
  • Møte mellom to ledergrupper
  • Samlinger med konsulent på hjemmebane
  • Mulighet for individuelle samtaler, 5 timer per gruppe er inkludert

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern