Søk

Produsentansvar

Miljømyndighetene skaper mistillit

Plastsøppel
PLAST: Det er på tide at prinsippet "forurenser skal betale" faktisk innebærer at forurenser betaler, skriver Svein Kamfjord i dette innlegget. Foto: Unsplash
|
Publisert:
22. mai 2023

Dagens produsentansvarsordninger gir mindre materialgjenvinning, økte kostnader for kommunene, redusert sjanse for å innfri klimamål og dårlig samarbeidsklima. Derfor ble det nødvendig å melde Norge inn for ESA.

I en kronikk i Avfallsbransjen skriver Norsirk-direktør Stig Ervik at kommuner og interkommunale selskaper (IKS) ikke kan opptre som «gatekeepere» og bestemme over produsentansvarsavfallet og hvor det skal ta veien. Han spør om prinsipper bare skal gjelde én part, og antyder en misnøye med at det skal stilles krav til produsentene.
Ervik har helt rett i at prinsipper ikke bare kan gjelde én part. Det må gjelde alle. Men i dag er det nettopp slik at den kommunale avfallsbransjen får ekstra arbeid og økte kostnader på grunn av produsentansvarsordningene. Produsentene, derimot, slipper unna. Så, ja takk, vi vil gjerne at prinsippene skal gjelde alle parter – også produsentene.
Les også: Du får milliardregningen når plastsynderne sniker seg unna
Det er Miljødirektoratets manglende interesse for dette misforholdet som gjorde det nødvendig å melde Norge inn for ESA. Dagens praksis er i strid med EUs reviderte rammedirektiv for avfall fra 2018, nettopp fordi Norge ikke er konsekvente i gjennomføringen av produsentansvar som virkemiddel, der forurenser skal betale.

Bort fra forbrenning og deponi

Tanken bak ordninger for produsentansvar, er å sikre ivaretakelse av produkter som er særlig utfordrende, også når de blir avfall. Derfor har produsenter og importører fått et økonomisk ansvar.
I EUs handlingsplan for en sirkulær økonomi er dette også tydelig koblet til et insentiv for at produsentene skal utvikle produkter som kan gjenbrukes, repareres eller gjenvinnes. Poenget er at man skal bort fra forbrenning og deponering.
Fra og med EUs reviderte avfallsdirektiv er det tydelig beskrevet at det økonomiske ansvaret ligger fullt og helt på produsenter, og at ansvaret ikke skal ligges hos kommuner. Unntak fra regelen kan bare skje ved helt spesifikke situasjoner, og da likevel ikke under gitte minimum.

Gjelder alle ordninger

Ervik gjør et poeng av at vi bruker plastemballasje som eksempel, noe han sier er avfall som har en kostnad og dermed en «negativ» verdi, mens for eksempel EE-avfall har en «positiv» verdi. Han antyder dermed at håndteringen av plastemballasje skulle være i en særstilling.
Det finnes mange ordninger for produsentansvar, og de har ulik utforming og ulike utfordringer. Vi bruker plastemballasje som eksempel for å vise hvordan ordningen ikke fungerer, men vi kunne godt ha tatt for oss de andre ordningene. At noe har «positiv» verdi, hindrer ikke produsentene fra å snike seg unna de samme kostnadene. For eksempel er de ikke i nærheten av å dekke de kommunale avfallsselskapenes kostnader for innsamling av av EE-avfall, og de viser heller ingen interesse for å hente avfallet etter at det er samlet inn. Dermed må kommunene selv ha avfallet liggende på kostbare lagre – uten at produsentene betaler.
Felles for alle produsentansvarsordningene – uavhengig av eventuell verdi på avfallet – er at produsentene viser en kronisk uvilje til å betale de kostnadene kommunale avfallsaktører faktisk har for jobben de gjør for produsentene.

Ønsket ikke klagen

Klagen til ESA er ikke noe kommunal avfallsbransje ønsker. Men dessverre er det den eneste løsningen når miljømyndighetene støtter opp om produsentene – stikk i strid med både regelverk og prinsippet om at forurenser skal betale.
Av en eller annen grunn har returselskapene og miljømyndighetene «gjort opp seg imellom» om hvordan ordningene skal se ut – uten at den kommunale avfallsbransjen har blitt hørt om hvordan dette ikke fungerer for dem. Og det til tross for at den kommunale avfallsbransjen har fått ansvar for innsamlingen. Det kan virke som om Miljødirektoratet har vært fornøyde med at de har fått noen tall de kan rapportere videre, og dermed bare sagt OK til at den tvilsomme praksisen kan fortsette.
Les også: – Ulovlig å sende milliardregning for plast til innbyggerne
Samfunnsbedriftene tok dette opp allerede i 2009, uten nevneverdig respons fra Miljø- og klimadepartementet. Den gang ville ikke returselskapene for EE-avfall ikke hente mer enn de trengte hos avfallsselskapene, noe som gjorde at EE-avfall hopet seg opp i alle deler av landet.
De samme opplevde vi med plast i 2020, hvor returselskap fikk lov av Miljødirektoratet til å si opp avtaler som ville ha påført dem kostnader. At kommunene ble sittende igjen med hele regningen, var åpenbart ikke så farlig. Også denne gang valgte myndighetene å se en annen vei.
Derfor ble det nødvendig å melde Norge inn for ESA. Vi ser frem til en likhet for loven, der det ikke bare kommunale avfallsaktører som får svært strenge krav til gjennomføring. Det er på tide at også produsenter må følge gjeldende lover og regler. Og at prinsipper som alle andre må følge, også skal gjelde dem. 
(Dette innlegget er tidligere publisert i Avfallsbransjen.)

Les mer om

Svein Kamfjord
Bilde av direktør Svein Kamfjord. Foto: Jill Johannessen.
Direktør
930 30 423
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern