Søk

Møt oss på Arendalsuka 2023!

Oversiktsbilde fra Arendal sentrum, med kirke midt i bildet.
14. - 18. august er det klart for ny utgave av Arendalsuka, og Samfunnsbedriftene er på plass i år også. Foto: Steinar Q. Andersen
|
Publisert:
30. juni 2023

14. – 18. august er det klart for en ny utgave av Arendalsuka, hvor vi deltar på både egne og andres arrangementer. Ta gjerne kontakt!

– I år skal vi delta på minst 15 arrangementer under Arendalsuka. Det er ny rekord for oss, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.
– Vi bruker en del ressurser på Arendalsuka, men erfaring viser at vi møter mange sentrale beslutningstakere der, og kan gå inn i diskusjoner og knytte kontakter for å gi medlemmene våre best mulig rammevilkår, sier han.
Øivind Brevik i halvfigur som holder Powerpoint-foredrag.
Øivind Brevik la fram resultater fra Samfunnsbedriftenes arbeidslivsundersøkelse på No17s arrangement under Arendalsuka 2022. I år presenterer vi oppdaterte tall fra vår utvidete undersøkelse. Foto: Steinar Q. Andersen

Viktig arena

Direktør for samfunnskontakt i Samfunnsbedriftene, Pia Farstad von Hall, har ansvaret for deltakelsen under Arendalsuka. Hun oppfordrer alle medlemmer til å ta kontakt hvis de kommer innom sørlandsbyen.
– For Samfunnsbedriftene er det viktig å delta aktivt i samfunnsdebatten på vegne av våre medlemmer. Arendalsuka er en av hovedarenaene i Norge i den politiske debatten, og i et år med kommunevalg er det særlig viktig å synliggjøre våre saker. Jeg gleder meg til Arendalsuka og håper å se mange av medlemmene der, sier hun.
Nedenfor er en kronologisk oversikt over de ulike arrangementene som Samfunnsbedriftene enten arrangerer selv eller deltar på. Listen blir oppdatert fortløpende.

Her deltar vi

Tirsdag 15. august, 09.00 – 10.00
Ingen grønn industri uten grønn transport
Den norske regjeringen har en målsetting om en grønn nærings- og industrivekst i fastlandsindustrien på 50 prosent frem til 2030. Men det blir ingen grønn nærings- og industrivekst uten grønn transport. Her har havn og sjøtransport en sentral rolle.
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/20784
*
Tirsdag 15. august, 10.00 – 12.00
Hvilke erfaringer har næringslivet med et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv
Arrangement hvor flere aktører deler praktiske eksempler. Samfunnsbedriftene presenterer sin ferske arbeidslivsundersøkelse om inkludering. Den viser blant annet at et økende antall virksomheter tar inn flere som står utenfor arbeidslivet og har innspill til hvilke tiltak næringslivet har tro på. 
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/20913
*
Tirsdag 15. august, 10.15 – 11.15
Hvordan kan batterier gå fra å være brannfarlig avfall til å bli viktig i sirkulærøkonomien?
Batterier som feilaktig kastes i restavfallet utgjør en brannrisiko. Nesten 80 prosent av brannene på gjenvinningsanlegg skyldes brukte batterier. Hvilke teknologiske og organisatoriske endringer ser vi for oss som kan gjøre at brukte batterier går fra å være en brannfare for avfallsbransjen til en viktig ressurs for sirkulærøkonomien?
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/21588
*
Tirsdag 15. august, 12.00 – 13.00
Plastmilliarden – penger og miljø på avveie
Hvert år betaler norske kommuner og innbyggere en regning på over én milliard kroner som egentlig produsenter av plastemballasje skulle ha betalt. Dagens ordninger for produsentansvar er full av hull og mangler. Hva er problemet og hva er løsningen?
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/20487
*
Tirsdag 15. august, 13.00 – 13.45
Er seniorer nøkkelen til distriktenes behov for kompetanse for fremtiden
Samfunnsbedriftene, Senter for seniorpolitikk Fagforbundet, Akademikerne kommune, Tekna, Delta og Unio inviterer til en frisk samtale om hvordan vi sammen kan bidra til at seniorer står lenger i jobb og bidrar til en fortsatt sterk verdiskaping i distriktene.
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/20619 
*
Tirsdag 15. august, 13.30 – 14.30
Hvem har betalingsvilje for klimakutt og biogass som tiltak i landbruket?
Landbruket står for litt over 9 prosent av Norges samlede klimagassutslipp i dag. Det ligger et stor uutnyttet potensiale i å utnytte husdyrgjødsla til biogassproduksjon. Allerede i 2009 vedtok Stortinget at det skulle tilrettelegges for at 30 prosent av husdyrgjødsla skulle gå til biogassproduksjon innen 2020. Allikevel går kun 1 prosent av husdyrgjødsla i Norge i dag til biogassproduksjon.
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/20708
*
Tirsdag 15. august, 14.00 – 15.00
På vei mot bærekraftige tekstiler og produsentansvar: Kan rollebytte gi nye perspektiver
På dette arrangementet kommer aktører med mye kompetanse om bærekraftige tekstiler, produsentansvar og åpenhetsloven. Disse møtes ofte i ulike fora og har alle sin egen agenda. Vi utfordrer dem til å bytte roller. Det gjør vi for å få fram nye perspektiver og spørsmål. For hva skjer egentlig når miljøorganisasjoner skal svare som produsenter? Og tekstilbransjen skal svare som om de er miljøorganisasjoner?
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/22439
*
Tirsdag 15. august, 15.30 – 16.15
Fremmer eller hemmer regjeringens strømtiltak det grønne skiftet
Regjeringen har innført flere midlertidige støtteordninger ment for å hjelpe bedrifter og husholdninger til å håndtere de høye strømprisene. Debatten om tiltakene har stort sett handlet om hvorvidt de gir tilstrekkelig økonomisk lette. Vi ønsker å undersøke en annen side ved støtteordningene og spør: Hvordan påvirker regjeringens strømtiltak det grønne skiftet?
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/20225
*
Tirsdag 16. august, 16.00 – 16.45
Plasten skal vekk, men hvem har ansvaret?
Bruken av plast øker, men hvem har ansvaret for å få bruken ned? Og hvorfor blir ikke mer emballasjeplast gjenvunnet? Samfunnsbedriftene har klaget Norge inn til ESA for manglende implementering av revidert rammedirektiv for avfall.
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/20692
*
Onsdag 16. august, 11.30 – 12.00
Kan seniorpolitikk løse knapphet på arbeidskraft?
Med knapphet på arbeidskraft og en stadig eldre befolkning er inkludering av seniorer i arbeidslivet en viktig strategi for mange bedrifter. Arrangementet fokuserer på praktiske erfaringer i næringsliv og organisasjonslivet. Vi får også høre hvordan næringslivet kan møte utfordringen og satse på seniorer som en ressurs.
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/21088
*
Onsdag 16. august, 11.30 – 12.10
Hva vil vi med brann- og redningstjenesten
Utvalget som har analysert utfordringsbildet for brann og redning peker på behov for mer regionalt forpliktende samarbeid innenfor brann og redningstjenesten. Hvor langt vil regjeringen gå i å anbefale og pålegge slikt samarbeid i den kommende stortingsmeldingen?
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/20356
*
Onsdag 16. august, 12.10 – 12.30
Hjelp! Vi må bygge ny brannstasjon!
Mange kommuner har dårlige og mangelfulle brannstasjoner som ikke tilfredsstiller krav til sikkert og trygt arbeidsmiljø. Da må man enten rehabilitere eller bygge nytt. Brannmenn mot kreft har utviklet en veileder med gode råd for hva man bør tenke på og ha på plass for blant annet å tilfredsstille kravene til ren og skitten sone.
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/20382
*
Onsdag 16. august, 12.30 – 13.30
Hvem skal eie krafta?
I dag eies nesten all fornybar kraft av kommuner eller fylkeskommuner. I 2050 kan det tallet været ned mot 50 prosent. Er det en villet politikk? Skyldes det at de offentlige selskapene ikke har tilgang på kapital eler har større fokus på å levere overskudd enn å utvikle ny kraft?
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/20942
*
Onsdag 16. august, 14.30 – 16.30
Sosial bærekraft i praksis: Verdien av å ta ansvar
Endringer i demografi og utvikling av teknologi, digitalisering og det grønne skiftet er noen av våre store utfordringer. Hva betyr disse endringene i et likestillingsperspektiv, og hvordan sikrer vi at endringene bidrar til et likestilt og bærekraftig samfunn?
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/20667
*
Torsdag 17. august, 08.30 – 09.30
Nye grønne jobber – fra ambisjoner til gjennomføring
EU har erklært 2023 som «The European Year of Skills», og anslår at grønn omstilling kan bidra til å skape en million nye jobber i Europa innen 2030. Samtidig er mangelen på arbeidstakere med rett kompetanse en utfordring. Norden har mål om å bli verdens mest bærekraftige og integrerte region, men hvordan sikrer vi at dagens unge og dem som allerede er i arbeidslivet velger å skolere seg til grønne jobber?
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/20556

Les mer om

Pia Farstad von Hall
Bilde av Pia Farstad von Hall. Foto: Jill Johannessen.
Direktør for samfunnskontakt
971 00 904
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
E-post: Invoice.155358@vismabpo.no
EHF: 9908912868222
Samfunnsbedriftene 155358
c/o Azets Insight AS Postboks 8930
7439 Trondheim
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern