Søk

Nå kommer de økte gjenvinningsmålene

Inngang til EU-bygning.
65 % til ombruk og materialgjenvinning innen 2035. Foto: Jill Johannessen
|
Publisert:
18. desember 2017

Vi når ikke eksisterende gjenvinningsmål - og nå øker målene. Høye ambisjoner er bra for miljø og klima.

I natt ble det enighet mellom politikerne i EU og medlemslandene: Det skal bli mer materialgjenvinning, men medlemslandene skal få noe lenger tid på seg til å nå målene.

65% innen 2035

Målene gjelder avfall som både går til ombruk og materialgjenvinning. Avfallshierarkiet blir også styrket og det er et viktig signal til de landene som ennå ikke har innført deponiforbudet. Dette er i tråd med KS Bedrifts ønsker om at avfallshierakiet skal være veiledende for valg av behandlingsløsninger. Materialgjenvinningsmålene er som forventet høye, og det er lagt inn noe lenger tid for å nå målene. Enigheten gjelder såkalt ‘municipal waste’ og KS Bedrift mener det bør etableres mål for øvrige avfallsstrømmer dersom vi skal komme over i en sirkulær økonomi.
Underveis til 2035 er det mellomstadier:
  • 55% innen 2025
  • 60% innen 2030
  • 65% innen 2035

Mat, tekstiler og farlig avfall

Avtalen innebærer også at biologisk avfall fra husholdningene skal samles inn separat fra 2024, mens tekstiler og farlig avfall følger året etter. KS Bedrift har ofte diskutert begrepet 'separat sortering' med fagfolk i Europakommisjonen og fortalt om de store miljøgevinstene ved å kombinere kildesortering med sentralsortering. Vi har alltid blitt møtt med forsikringer om at det som er best for miljøet er bra, og dermed at sentralsortering også spiller en viktig rolle, men at de fleste medlemslandene i EU trenger et tydelig krav om separat sortering for å nærme seg det nivået Norge allerede er på.

Produsentene skal tar ansvar

Det utvidede produsentansvaret betyr at produsenter og importører skal ta ansvar for produktene de setter på markedet også når det blir avfall. Kommunene og deres avfallsselskaper skal dermed ha dekket kostnader til det avfallet som er omfattet av produsentansvaret, i henhold til enigheten som ble oppnådd i natt.
Dette mener vi om produsentansvar.

Formalitetene gjenstår

Dette er en midlertidig enighet som skal legges frem for medlemslandene i deres neste møte 20. desember. Deretter skal teksten finpusses når Bulgaria tar over presidentskapet i EU fra nyttår. Parlamentet skal formelt stemme over avtalen før den endelig vedtas av minsterrådet. Selv om det er et stykke frem til alt formelt er vedtatt er det likevel å anse som ferdig behandlet når de siste halvårets såkalte trilog-møtene nå er i havn.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern