Søk

Kjell Olav Gammelsæter i NRK-debatt

Norske Havner setter fylkesveiene på dagsorden

Middelaldrende mann sitter i kontorstol og ser mot kameraet.
Direktør Kjell Olav Gammelsæter stilte i debatt om fylkesveiene på NRK Radios Helgemorgen den 25. februar.
|
Publisert:
26. februar 2024

– Hvis vi ikke har god infrastruktur, så vil vi etter hvert slite med eksporten vår. Og med inntektene våre til samfunnet. Det sa direktør Kjell-Olav Gammelsæter i en debatt på NRKs Helgemorgen 25. februar.

– 80 prosent av den norske befolkningen bor langs kysten. Ca. 90 prosent av det vi eksporterer, det går sjøveien via en havn. Den store verdiskapningen skjer langs kysten i Norge, sa Gammelsæter.
Han understreket at standarden på fylkesveiene er blitt stadig dårligere de senere årene. Og at det nå er på tide å gi dem en skikkelig opprustning.
– Formelt sett er fylkesveiene et fylkeskommunalt ansvar, svarte Gammelsæter da han ble spurt om hvem skal sørge for denne opprustningen.
– Men staten har lommeboken. Vi tenker at det i neste nasjonal transportplan må bli en større andel som går til fylkesveiene.

Staten har ikke fulgt opp

– Fylkeskommunene har vist seg å gjøre en veldig god jobb ut fra forutsetningene som de har, men staten har ikke fulgt opp på en like god måte, sa han og illustrerte med et bilde:
For hver krone man har brukt på fylkesveiene, så har man brukt en krone og seksti øre på riksveiene. Den manglende satsingen går også ut over havnene, som ofte ligger ved fylkesveier og som er avhengige av gode forbindelser.
– Staten har ikke stilt opp tilstrekkelig for å utvikle, forbedre og vedlikeholde fylkesveinettet i forhold til det man har gjort med riksveinettet.
Vedlikeholdsetterslepet er en del av det som truer utviklingen langs kysten, medga fylkesordfører Hans-Jacob Bønå i Finnmark. Men man må evne å se fylkesveiene og riksveiene i sammenheng, påpekte han.
– Fylkeskommunene overtok et nedslitt veinett. For Finnmarks del så der det 1503 kilometer med fylkesveier. Etterslepet er nå på 3 milliarder. Det er ikke bare å ta igjen når det ikke kommer friske penger fra staten.
Bønå påpekte også at svært mye av pengene går til vintervedlikehold. Og at det trolig bare vil øke når klimaet gir mer uvær fremover.

Lover et løft i NTP

Det var enighet om at fylkesveiene er viktige og at de nå må få et løft.
– Fylkesveiene spiller en helt sentral rolle i den næringsutviklingen som skjer langs kysten. Og vi ønsker jo økt eksport, statssekretær Tom Kalsås i Samferdselsdepartementet.
– Vi har ambisjoner om å vise tydelig satsing både på fylkesveiene og på de nordligste fylkene. Det kommer vi til å se igjen når ny nasjonal transportplan snart blir lagt frem.
– Om folk skal kunne bo og jobbe i hele Norge, så er vi avhengige av at infrastrukturen fungerer og henger sammen. Og da må både riksveinettet og fylkesveinettet henge sammen helt ut til havner og produksjonssteder rundt forbi i landet.

Fylkeskommunene skal med

– Nå har vi fått kartlagt tilstanden på fylkesveinettet som viser et betydelig vedlikeholdsetterslep, ca. 100 milliarder, sa statssekretæren.
– Vi skal lage en helhetlig og forpliktende plan, sammen med fylkeskommunene, som jo har det formelle ansvaret. Og det er en plan som jeg vil presentere i ny nasjonal transportplan som jeg legger frem før våren.
Han påpekte også at fylkeskommunenes frie inntekter økte med 1,8 milliarder i 2024. Og at det samtidig har vært en satsing på drift og vedlikehold.

Les mer om

Skaper debatt

Med et innlegg som har gått land og strand rundt har Norske Havner rettet søkelyset på hvor viktige fylkesveiene er for havnene og Norge:
Fylkesveien til nye arbeidsplasser
I en radiodebatt 25. februar lovet Samferdselsdepartementets statssekretær Tom Kalsås en satsing på fylkesveier i kommende Nasjonal transportplan:

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern