Søk

Positiv til ny lov om offentlige anskaffelser

Illustrasjon fra NOU
Illustrasjon: Gjerholm / DSS
|
Publisert:
13. februar 2024

– Vi er positive til ny lov om offentlige anskaffelser, men det er behov for å tydeliggjøre vilkårene ved offentlig-offentlig samarbeid, sier advokat Elen Schmedling Gimnæs i Samfunnsbedriftene.

Anskaffelsesregelverket er under revisjon, og det er derfor laget en offentlig utredning (NOU 2023:26) som Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) nylig har hatt på høring.
Utvalget bak utredningen har som mandat å foreslå en ny struktur for regelverket der en større del flyttes fra forskrift til lov. I tillegg skulle de se på forenklinger av regelverket og gjennomgå reglene om samfunnshensyn. Et sentralt formål med gjennomgangen har også vært å styrke klima- og miljøhensyn.
Les også: Klima og miljø skal vektes minst 30%

Komplisert

– Anskaffelsesregelverket er omfattende og komplisert, men det har samtidig stor samfunnsmessig betydning for både privat og offentlig sektor. Vi er derfor glade for at dette arbeidet er i gang, sier Gimnæs.
Hun mener at utvalget har levert en helhetlig og solid utredning.
– Her er det mange anbefalinger som bør følges opp av regjeringen og Stortinget.
– Vi er særlig positive til forslagene om forenklinger av vare- og tjenesteanskaffelser under EØS-terskelverdi. Dette vil redusere transaksjonskostnadene for et stort antall anskaffelser og bidra til mer kostnadseffektive innkjøp. Samtidig styrker det oppdragsgivers handlingsrom ved anskaffelser av relativt lavere verdi, sier Gimnæs.
Les også: Betydelig forenkling ved anskaffelser

Hovedpunktene

Dette er hovedpunktene i Samfunnsbedriftenes høring om ny lov om offentlige anskaffelser:
  • Samfunnsbedriftene støtter de strukturelle hovedgrepene som foreslås med en ny hovedlov om offentlige anskaffelser.
  • Vi er positive til forslag til ny formålsbestemmelse og til at reglene om sentrale samfunnshensyn samles i et eget kapittel i loven.
  • Vi støtter forslaget om å heve nasjonal terskelverdi fra 100 000 kroner til 300 000 kroner.
  • Vi støtter forslagene til forenklinger av reglene for vare- og tjenesteanskaffelser under EØS-terskelverdi, og mener samtidig det er grunn til å se nærmere på mindretallets forslag til regulering av bygge- og anleggskontrakter under EØS-terskelverdi.
  • Vi støtter forslagene om krav til ivaretakelse av klima- og miljøhensyn i anskaffelsene, at hensynet til bærekraft inntas i lovens formålsbestemmelse og at man synliggjør innovasjon som virkemiddel for grønn omstilling.
  • Vi mener det bør vurderes om ny anskaffelseslov i noe større grad enn foreslått kan tydeliggjøre og presisere vilkårene ved tillatt offentlig-offentlig samarbeid. Videre bør veiledningen til de samme reglene bygges ut og styrkes.
  • Det bør være adgang til å reservere vare- og tjenestekontrakter både under og over EØS-terskelverdi.
Last ned høringsinnspillet

Les mer om

Last ned

Elen Schmedling Gimnæs
Bilde av Elen Schmedling Gimnæs. Foto: Jill Johannessen.
Advokat
482 87 550
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern