Søk

Revidert nasjonalbudsjett:

Redusert tilbud til innbyggere og næringsliv

Portrett av Øivind Brevik
Administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.
|
Publisert:
12. mai 2020

– Vi er skuffet over mangel på krisehjelp til kommunalt eide selskaper. Dette vil gi redusert tilbud til innbyggere og næringsliv, sier Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.

Regjeringen la den 12. mai frem revidert nasjonalbudsjett, og der er det ikke tatt høyde for at også kommunalt eide selskaper lider under koronakrisen.
– Vi mener regjeringens tiltak medfører at en rekke kommunale selskaper faller mellom to stoler: De blir ikke omfattet av økonomiske krisepakker for tilsvarende selskaper i det private næringsliv fordi de ikke – eller bare delvis – er konkurranseutsatt, og de faller ikke naturlig inn under støtteordninger til kommunene fordi de er selvstendige selskaper, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.

Blir berørt av koronakrisen

Samfunnsbedriftene er den ledende arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen for kommunalt eide selskaper som leverer grunnleggende og samfunnskritiske tjenester til innbyggere og næringsliv. Organisasjonens 530 medlemmer finnes i de fire store bransjene avfall, energi, havn og brann/redning, men organiserer også pensjonskasser, opplæringskontorer, museer og kulturinstitusjoner, idretts- og svømmehaller, krisesentre, rehabiliteringssentre, barnehager, eiendoms- og parkeringsselskaper m.fl.
– De fleste av våre medlemmer blir berørt av den pågående koronakrisen, men det er store forskjeller mellom bransjene. Enkelte bransjer, for eksempel kultur- og idrettsinstitusjoner, har fått beskjed fra myndighetene om at de må stenge ned driften som tiltak for å dempe koronakrisen. Andre bransjer, som havnene, lider under myndighetenes begrensninger for persontransport. De må fortsatt drifte og vedlikeholde infrastruktur som ofte er felles for gods- og persontransport. Et annet fellestrekk for flere av bransjene, er at kunder får betalingsproblemer eller krever støtte og rabatter på grunn av koronakrisen, sier Brevik.
Han er skuffet over at regjeringen ikke har vist vilje til å se på utfordringene til de kommunalt eide selskapene. Stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Siv Mossleth (Sp) har stilt spørsmål om dette i Stortinget til henholdsvis finansministeren og samferdselsministeren, men svarene åpner ikke for nye tiltak mot disse selskapene.
– To tredeler av våre medlemmer er organisert som aksjeselskaper (AS) eller interkommunale selskaper (IKS). Mange av disse har like store utfordringer som privat næringsliv. Et aksjeselskap blir ikke rammet mindre av den pågående krisen bare fordi de har kommunale eiere. Det burde myndighetene innse, sier Brevik.

Kan få økonomien i gang

– Noen av våre medlemmer har en sikring ved å være organisert som en del av kommunene, men det er ikke gitt at selvstendige kommunalt eide selskaper automatisk vil få dekket sine økonomiske tap fra sine eierkommuner. Selv om vi opplever at mange kommuner føler stort ansvar gjennom sitt eierskap, er det ikke usannsynlig at de først retter oppmerksomheten mot økonomiske utfordringer i egne etater. I så fall kan kommunalt eide selskaper komme svekket ut på den andre siden av denne krisen, og det er svært uheldig, sier Brevik.
– Kommunalt eide selskaper har en sterk posisjon til å starte aktivitet som kan få økonomien i gang lokalt i kommunene etter koronakrisen. Men det krever at selskapene får hjelp med sine utfordringer mens krisen fortsatt er pågående.
Brevik mener man også må huske på at kommunale selskaper ofte utgjør stammen av lokale arbeidsplasser ute i distriktene.
– Ofte er de eneste tilbyder av en tjeneste, eller opererer i markeder som ikke er kommersielt interessante for private aktører. Det blir derfor vanskelig å vurdere hvilke ordninger disse selskapene omfattes av, når de opplever betydelig omsetningsfall. Samtidig er det spesielt viktig at disse selskapene får opprettholdt driften slik at innbyggere og næringsliv er sikret grunnleggende tjenester, sier Brevik.
Samfunnsbedriftene har forståelse for at myndighetene må sette klare avgrensninger for de ulike tiltakene.
– Men vi hadde forventet ordninger for de som faller mellom to stoler. Vi mener myndighetene må opprette en egen tilskuddsordning for kommunalt eide selskaper som taper store inntekter som følge av koronakrisen. Eventuelt kan kommunene kan få tilgang på midler og garantier som er øremerket tiltak for kommunalt eide selskaper, slik at de kan bistå som gode eiere for disse, sier Brevik.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern