Søk

Retningslinjer for OU-midler under Energiavtalene

Elektromontør som kobler ledninger.
OU-midlene skal gå til arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling. Foto: iStock
Skrevet av:
Nicolay Biørn-Lian
|
Publisert:
19. oktober 2021

Arbeidsgivers andel av OU-midlene for energibedriftene fordeles av Samfunnsbedriftene og skal gå til arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling.

Det som dekkes er i utgangspunktet utgifter knyttet til eksterne aktører, så som honorar, reise- og oppholdsutgifter. I særskilte tilfeller kan det gis tilskudd til materiell. Det gis ikke tilskudd til lønnsmidler verken til nyopprettede prosjektstillinger eller vikarlønn i forbindelse med frikjøp av egne ansatte. Det gis heller ikke midler til leie av lokaler eller kost/losji for kursdeltakere.
Søknadene kan sendes pr. post til Samfunnsbedriftenes vanlige adresse eller pr. e-post til Frode Bård Nilssen. Kontaktperson for søknader om OU-midler etter energiavtalene er direktør arbeidsgiverservice Frode Bård Nilssen.

Søknads/tilskuddsprosedyre:

1) Den ansvarlige for lederopplæringen i virksomheten søker om tilskudd på bakgrunn av tilbud / kostnadsoverslag.
2) Det gis tilsagn om tilskudd fra OU-midlene.
3) Etter at opplæringen er avsluttet betaler den ansvarlige for lederopplæringen og
4) sender inn refusjonskrav til Samfunnsbedriftene sammen med kopier av kvitteringer for honorar, reise- og oppholdsutgiufter til kursholdere.
Etterspørsel etter OU-midler er så stor at en har måtte begrense tilsagnssummene. Dette er gjort for at flest mulig av våre medlemmer skal kunne nyte godt av ordningen. En slik begrensning vil også bli foretatt videre og det gis tilsagn om dekking av ca. 80 prosent av utgiftene til kursholdere/ foredragsholdere/ prosessveiledere.
Det refunderes inntil kr. 18.000 pr. kursholder pr. dag. For lederopplæring hvor det kan avlegges eksamen med studiepoeng, refunderes ikke utgifter knyttet til eksamen.

Generelle retningslinjer

Det gis kun tilskudd fra OU-midlene i de tilfeller hvor virksomheten på forhånd har søkt om og fått tilsagn om tildeling av midler.
Refusjon skjer ved innsending av kopier som viser virksomhetens utgifter forbundet med opplæringen.
NB! I og med ordningen med momsrefusjon for kommuner og fylkeskommuner, refunderer ikke OU-midlene mva. (MOMS).
Søknader fremmes på eget skjema.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
E-post: Invoice.155358@vismabpo.no
EHF: 9908912868222
Samfunnsbedriftene 155358
c/o Azets Insight AS Postboks 8930
7439 Trondheim
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern