Søk

SGS 1020 OU-midler

Retningslinjer for OU-midler under Hovedtariffavtalen og Bedriftsavtalen

To kvinner som prater sammen.
Arbeidsgivers andel av OU-midlene fordeles av KS og skal gå til arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling. Foto: Tirachard Kumtanom / Unsplash
|
Publisert:
14. august 2015

Arbeidsgivers andel av OU-midlene fordeles av KS og skal gå til arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling.

Det som dekkes er i utgangspunktet utgifter knyttet til eksterne aktører, så som honorar, reise- og oppholdsutgifter. I særskilte tilfeller kan det gis tilskudd til materiell. Det gis ikke tilskudd til lønnsmidler verken til nyopprettede prosjektstillinger eller vikarlønn i forbindelse med frikjøp av egne ansatte. Det gis heller ikke midler til lokalleie eller kost/losji for kursdeltakere.

Søk på OU-midler

På KS’ nettsider finner du utfyllende informasjon om hvordan du søker, hva du kan søke støtte til og hva du må huske på når du skal sende inn søknad om støtte fra OU-midlene og refusjon av OU-midler:
Rutiner for OU-midler (KS)

Søknads/tilskuddsprosedyre:

1) Den ansvarlige for lederopplæringen i virksomheten søker om tilskudd på bakgrunn av tilbud / kostnadsoverslag.
2) Det gis tilsagn om tilskudd fra OU-midlene.
3) Etter at opplæringen er avsluttet betaler den ansvarlige for lederopplæringen og
4) sender inn refusjonskrav til KS sammen med kopier av kvitteringer for honorar, reise- og oppholdsutgiufter til kursholdere.
Etterspørsel etter OU-midler er så stor at en har måtte begrense tilsagnssummene. Dette er gjort for at flest mulig av våre medlemmer skal kunne nyte godt av ordningen. En slik begrensning vil også bli foretatt videre og det gis tilsagn om dekking av ca. 80 prosent av utgiftene til kursholdere/ foredragsholdere/ prosessveiledere.
Det refunderes inntil kr. 18.000 pr. kursholder pr. dag. For lederopplæring hvor det kan avlegges eksamen med studiepoeng, refunderes ikke utgifter knyttet til eksamen.

Generelle retningslinjer

Det gis kun tilskudd fra OU-midlene i de tilfeller hvor virksomheten på forhånd har søkt om og fått tilsagn om tildeling av midler.
Refusjon skjer ved innsending av kopier som viser virksomhetens utgifter forbundet med opplæringen.
NB! I og med ordningen med momsrefusjon for kommuner og fylkeskommuner, refunderer ikke OU-midlene mva. (MOMS).
Søknader fremmes på eget skjema.

Les mer om

Søk på OU-midler

På KS’ nettsider finner du utfyllende informasjon om hvordan du søker, hva du kan søke støtte til og hva du må huske på når du skal sende inn søknad om støtte fra OU-midlene og refusjon av OU-midler.
Rutiner for OU-midler (KS)

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern