Søk

Uverdig med 10 års venting på jobb!

NAV-skilt på inngangsparti.
Foto: Ssu/WikiCommons
|
Publisert:
7. mai 2024

Hvis NAV Nordland virkelig ønsker å prioritere varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet, er det på tide at tiltaksplassene dukker opp.

I et tilsvar til min kronikk, skriver NAV-direktør Cathrine Stavnes i Avisa Nordland at jeg kommer med en rekke påstander. Men disse påstandene er ikke mer merkelige enn at de kommer fra NAV selv. I et møte med meg, bekreftet NAV Nordland at de kommer til å prioritere varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet (VTA-O) i 2024, på bekostning av varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet (VTA-S). Det er det siste tiltaket som prioriteres i statsbudsjettet.

Prioriterer feil

I det samme møtet sa NAV Nordland at de ønsker å balansere antall plasser i skjermet og ordinær virksomhet, noe som høres tilforlatelig ut som en 50/50-fordeling. Når skjermet sektor – med rette – allerede har 72% av plassene, skulle vel det bety at NAV Nordland har planer om å prioritere VTA-O inntil balansen er opprettet. Med andre ord: Ingen, eller svært få, nye VTA-plasser i skjermet virksomhet i mange år fremover.
Det er viktig at NAV-kontorene ikke er historieløse i forhold til VTA. Dette er et tiltak som kom med ansvarsreformen på 1990-tallet, og hadde som formål å gi tilrettelagte jobber i skjermede og gode arbeidsmiljøer til mennesker som kom fra nedlagte institusjoner. Derfor er psykisk utviklingshemmede og mennesker med stort bistandsbehov en prioritert gruppe for VTA.
Les også: I Nordland trosser NAV prioriteringer i statsbudsjettet
Så er spørsmålet om denne målgruppen stemmer overens med de som nå får tilbud om tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet. Ifølge Riksrevisjonens rapport om VTA-O har personer i dette tiltaket i gjennomsnitt én eller to «oppfølginger» fra NAV i året. Det bekrefter at VTA-O blir brukt til langt «sterkere» målgrupper enn de VTA-tiltaket egentlig var tiltenkt.

Uverdig

Jeg registrerer at Cathrine Stavnes sier at det likevel vil bli innvilget VTA-S-plasser inneværende år. Dette er selvsagt gledelig, og vi skal være de første til å både anerkjenne og takke for bidraget. Samtidig håper vi at NAV Nordland tar til seg signalene i statsbudsjettet. Der går det tydelig fram at 60% av de nye plassene skal gå til skjermet virksomhet, mens 40% skal gå til ordinær virksomhet.
Det er uverdig at mennesker må vente i opp til 10 år med å få mulighet til å jobbe, og det blir helt feil når kommuner må kjøpe egne plasser for å kompensere for manglende statlige tiltaksplasser.
Nå har vi snart tilbakelagt halve budsjettåret, og det har ikke kommet en eneste ny VTA-plass i skjermet virksomhet i Nordland. Det må være lov å spørre hva denne forsinkelsen skyldes, hvis det er slik at NAV Nordland hele tiden har hatt planer om å bevilge slike plasser.
(Dette innlegget er tidligere publisert i Avisa Nordland.)

Les mer om

Rune Kvarme
Portrett av Rune Kvarme.
Fagsjef
415 40 353
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern