Søk

Styreleder Gunn Marit Helgesen i KS:

«Vi har ingen politikk på at kommunene skal overta oppgaver som i dag utføres av vekst- og attføringsbedriftene»

Halvfigur av Gunn Marit Helgesen i KS som står i park.
MÅ BESTEMME SELV: – Det er opp til kommunene hvordan de organiserer sine tjenester, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS. Foto: KS
|
Publisert:
11. oktober 2022

– Vi er positive til flere oppgaver til kommunene. Men det betyr ikke at alle tjenester skal løses i kommunale etater. Det er opp til kommunene hvordan de organiserer sine tjenester, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS. 

To nye rapporter fra Oslo Economics har sett på eierstyringen av vekst- og attføringsbedrifter. Administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene mener de viser hvilken unik kompetanse som finnes i disse bedriftene.
– Spørsmålet er hvordan kommunene som eiere kan utnytte kompetansen deres enda bedre, sier Brevik.
– Rapportene viser at kommunene fortsatt har mye å hente på å være mer aktive og profesjonelle eiere for selskapene. Det er med andre ord gode muligheter for at VTA-bedrifter kan gå fra veldig bra til enda bedre.

I tråd med anbefalingene

KS har i samarbeid med Samfunnsbedriftene utarbeidet egne anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll.
– Vi er svært fornøyde med at Oslo Economics er samstemte med både KS og oss om eierstyring og selskapsledelse, sier Brevik.
I rapportene anbefaler Oslo Economics kommunene å være mer aktive eiere og utarbeide eierstrategier. De mener velferdsområdet i kommunen bør være mer involvert i eierstyringen, og at Nav og kommunene bør vurdere felles modell for inntak til tiltaksplasser og andre tilbud i kommunen for bedre å treffe den enkelte – og for at vekstbedriften skal kunne lykkes godt innen sine rammer.
– For oss er det også viktig med bedre og mer systematisk eierdialog, fordi dette kan gi gode samarbeidsløsninger mellom kommune og selskap, og i tillegg føre til mindre utenforskap for kommunenes innbyggere. I tillegg er kompetansesammensatte styrer en viktig suksessfaktor. Begge deler er blant hovedanbefalingene i rapportene fra Oslo Economics, sier Brevik.

Jobber ikke for at kommunene skal overta oppgaver

Brevik har hatt kontakt med mange vekst- og attføringsbedrifter som har fryktet at kommunene skulle overta gjennomføringen av arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) selv.
Frykten har sin årsak i Kommunereformen og diskusjonen om VTA skal bli en kommunal oppgave. Imidlertid har en rapport fra Telemarksforskning vist at vekst- og attføringsbedrifter scorer høyt både på kvalitet og kostnader per deltakerårsverk sammenlignet med kommunene.
Styreleder Gunn Marit Helgesen i KS sier at de generelt er positive til flere oppgaver til kommunene.
– Men det betyr ikke at alle tjenester skal løses i kommunale etater. Det er opp til kommunene hvordan de organiserer sine tjenester. Vi har heller ingen politikk på at kommunene skal overta oppgaver som i dag utføres av vekst- og attføringsbedriftene. I den grad vi gir råd er det at kommunene organiserer tjenestene på en måte som gir best mulig resultater til lavest mulig kostnader, sier hun.
På samme måte som Samfunnsbedriftene mener KS at det er viktig med god dialog mellom eierkommuner og deres selskaper.
– Derfor er det også naturlig å se på hvordan vekst- og attføringsbedrifter kan bli enda bedre med aktiv og god eierstyring, sier Helgesen.

Samfunnsbedriftene et naturlig valg

Samfunnsbedriftene organiserer rundt 570 ulike kommunale selskaper innen en rekke bransjer, men har foreløpig en beskjeden medlemsmasse blant vekst- og attføringsbedrifter.
– I våre anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll, er vi tydelige på at kommunalt eide selskaper – og det inkluderer vekst- og attføringsbedrifter – bør melde seg inn i en arbeidsgiverorganisasjon. Vi skriver i våre anbefalinger at Samfunnsbedriftene vil være det naturlige valget for disse selskapene, sier Gunn Marit Helgesen i KS.
Øivind Brevik sier at de får en del henvendelser fra vekst- og attføringsbedrifter, og at de blant annet har holdt kurs i eierstyring for dem.
– I tillegg er de en viktig pilar i arbeidet med mangfold og inkludering ute i kommunene. Sosial bærekraft blir stadig viktigere for Samfunnsbedriftene, og arbeidet til vekst- og attføringsbedriftene har også ringvirkninger til mange av våre medlemmer i andre bransjer, sier Brevik.
– Vekst- og attføringsbedrifter er en viktig ressurs for kommunene. Hvis virksomhetene blir gode på hvilke rammer som gjelder for eiernes styring, kan de også veilede sine eiere i ønsket retning. Bedre eierdialog og mer systematisk samhandling med både eiere og NAV, kan være en stor fordel for vekstbedriftene. Det ser både vi og KS, sier Brevik.

Les mer om

Kommuner og VTA

I forbindelse med Kommunereformen ble det foreslått å overføre ansvaret for varig tilrettelagt arbeid (VTA) til kommunene. Et forsøksprosjekt ble startet i 2018 i kommunene Oslo, Stavanger, Ullensaker, Indre Fosen, Skedsmo og Fjell (de to siste er nå gått inn i henholdsvis Lillestrøm og Øygarden kommuner).
Resultatene fra prosjektet viser at de ordinære vekst- og attføringsbedrifter både har høyere kvalitet og lavere kostnad per deltakerårsverk enn de seks kommunene som var en del av forsøksprosjektet.
Les rapportene her:

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern