Søk

Forventer kraftig reduksjon i restavfall:

Vi skal ha bare 5 prosent restavfall

Sirpa Pietikäinen i halvfigur.
MEP Sirpa Pietikäinen sier behovet for avfallsforbrenning vil synke drastisk med tiltakene i handlingsplanen for sirkulærøkonomi. Foto: www.sirpapietikainen.net
|
Publisert:
25. februar 2022

Behovet for avfallsforbrenning forventes å synke drastisk når produkter blir designet og produsert etter sirkulærøkonomiske prinsipper. Samfunnsbedriftene mener at vi trenger tilstrekkelig forbrenning i lang tid fremover - nettopp for å sikre sirkulærøkonomien.

Samfunnsbedriftene møtte denne uken flere sentrale EU-topper for å diskutere hvilken effekt taksonomien vil ha på avfallsområdet. Politiker i Europaparlamentet, Sirpa Pietikäinen (EPP), forventer så små mengder med restavfall som bør forbrennes, at vi må sikre kapasitet til avfallsforbrenning.
Det er Samfunnsbedriftene uenige i fordi en høy kvalitet på materialene som skal resirkuleres er avhengig av at det ikke-gjenvinnbare tas ut av kretsløpet og brennes, eller deponeres.

30-årsperspektiv

Omkvedet fra den erfarne politikeren var at vi skal designe og produsere oss ut av avfallsmengdene. Produsentansvarsordninger skal brukes for at produktene ikke skal ende opp som restavfall. Godt design skal sikre gjenvinnbarhet når produktet skal kasseres.
– Jeg forventer ned mot 5 prosent restavfall fra husholdningene og 10 prosent fra næringslivet i løpet av 30 år, fortalte en visjonær og engasjert Pietikäinen.
Hun utdypet videre at avfallsforbrenningsanlegg derfor ikke bør bygges, men at vi i stedet transporterer restavfall som må forbrennes til de områdene som har forbrenningsanlegg.
Samfunnsbedriftene har diskutert behovet for forbrenningskapasitet med Pietikäinen tidligere, blant annet da hun ledet Europaparlamentets arbeid med den første sirkulærøkonomi-pakken.
Også den gangen la hun vekt på de lange perspektivene, men viste også forståelse for at vi ikke er kommet så langt ennå. Hun gjentok denne uken at de nordiske landene har en særlig god forutsetning for å utnytte avfallsenergi. Hennes bekymring gjelder oppbygging av anlegg i sørlige og østlige deler av Europa.

Uferdige kriterier

Selskapene som leverer offentlige tjenester, slik som avfallshåndtering, er blant de første som forsøker å tilpasse seg de nye taksonomi-kriteriene. Det vil si å følge miljø- og klimakrav for å kunne få finansiering fra banker og støtteordninger.
Erfaringene så langt er at kriteriene er svært omfattende og arbeidskrevende for små- og mellomstore bedrifter, slik de offentlige avfallsselskapene i hovedsak er. Pietikäinen bekreftet at taksonomien ikke tar hensyn til mindre kommunale aktører og prosjekter, og at det derfor er behov for mer standardisering.
Samfunnsbedriftene har lenge etterspurt at de nasjonale tilskuddordningene åpnes for offentlig sektor. EU-parlamentarikeren bekreftet forventningen om at offentlige aktører er en nøkkelfaktor i det grønne skiftet. Hun både håper og ønsker at offentlig sektor tar i bruk taksonomien og forventer lik standard for offentlig og privat sektor, og minner om at taksonomien skal unngå grønnvasking.
– Å være grønn innebærer å velge vesentlig bedre løsninger enn dagens industrielle standard, understreket Pietikäinen, - det holder ikke å følge lover og regler, du må levere bedre.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern