Slokke Brann If Sikkerhetssenter
Det brenner for ofte i avfallsanlegg. Det er farlig og dyrt. Foto: Jill Johannessen/Samfunnsbedriftene

Nettverk for brann i avfall

NETTVERK AVFALL OG RESSURS • Avfall

Det brenner for ofte på avfallsanlegg. Ett av tiltakene er bedre forebyggende brannvern på avfallsanleggene. Nettverk for brann i avfall er arena for å dele erfaringer, stille spørsmål og bli stadig bedre til å unngå branner og stoppe branntilløp.

 

Hvem er nettverket for?

Samfunnsbedriftenes medlemmer som har ansvar for industrivern, HMS, internkontroll, brannøvelser o.l. 

Er du medlem i Samfunnsbedriftene og vil ha tilgang til Teams-gruppen til Nettverk for brann i avfall? Send oss en melding.

Hva står på dagsorden?

Aktuelle temaer for erfaringsdeling kan være 

  • samarbeid lokalt
  • teknologi
  • hva inneholder en risikoanalyse
  • forsikring og rådgivning
  • gode øvelser
  • m.m.m.

Samfunnsbedriftene har utviklet en veileder som avfallsanlegg og brann- og redningsvesen kan bruke for å etablere et godt samarbeid lokalt.

Brann i avfallsanlegg: Veileder om risiko (digitalt og til nedlasting)

Kontaktpersoner:

Rolf Møller, nettverksleder, ROAF, tlf. 456 33 726

Asbjørn Solberg-Eriksen, Østfold Avfallssortering, tlf. 466 09 307

Ståle Tonheim, BIR Privat, tlf. 948 22 895

 

Marianne Haugland, Samfunnsbedriftene, tlf. 97 17 88 17