Nettverk - Brann i avfall

Hva gjør jeg når det går galt? Denne gangen samles vi på Gardermoen med fokus på beredskap, kriseledelse og å takle hendelser. Du får faglig påfyll, dele erfaringer og knytte kontakter til andre i den kommunale avfallsbransjen.

Hold av tiden! Vi møtes 28.-29. mars på Radisson Blu, gangavstand fra tog/buss/fly på Gardermoen, fra lunsj-til-lunsj.

For hendelser kommer, og vi skal håndtere dem. Enten det er på gjenvinningsstasjonen, eller et større behandlingsanlegg. Vi tar i tillegg opp andre aktuelle temaer som batterier og hva som skjer med felles kommunikasjonsarbeid. Dét var et klart ønske fra nettverket i sist samling, at det gjøres mer for å unngå at batterier kommer inn på anlegg. Samfunnsbedriftene har tatt et initiativ på tvers av bransjen og bedt om at LOOP koordinerer dette arbeidet mellom alle aktørene.

Forsikring er også et aktuelt tema, som tas opp spesielt i et eget webinar i januar. Vi ønsker å se om myndighetene og forsikringsbransjen kan ha krav som er praktisk gjennomførbare og at riktige sikringstiltak kan redusere forsikringspremien.

Vi vil også høre mer fra egne medlemmer og deres erfaringer med branner, branntilløp og håndtering.

 

Les mer: Nettverk for brann i avfall.