Søk

Bærekraftsdagen 2024:

Arbeidsinkluderingsbedriftene kan vise vei

Fem personer i paneldebatt på scene.
Arbeidsinkludering og sosial bærekraft ble tema under paneldebatten på Bærekraftsdagen torsdag. Der deltok administrerende direktør Grethe Olsbye i Sirkula IKS, avdelingsleder Anita Stene i Midtre Namdal Vekst, administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene, direktør Hans Christian Holte i NAV og styreleder Gunn Marit Helgesen i KS. Foto: Jill Johannessen
|
Publisert:
16. februar 2024

– Ja, vi kan løse arbeidskraftbehovet ved å mobilisere arbeidskraftreserven, sier NAV-direktør Hans Christian Holte. Han mener arbeidsinkluderingsbedrifter kan vise vei lokalt.

Torsdag deltok NAV-direktøren i en samtale under Samfunnsbedriftenes bærekraftsdag. Der var han både tydelig og optimistisk:
– Arbeidskraftreserven er en stor gruppe som både kan og vil komme ut i arbeidslivet, med riktig tilpasning og tiltak. Det er et stort potensial for at mange som nå står uten jobb, kan være med på å løse oppgavene, sier Holte.

Flere utenfor enn i kommunene

Arbeidskraftsreserven er de 650.000 menneskene mellom 18 og 67 år som i følge SSB ikke er i jobb eller utdanning. 650.000 er et veldig høyt antall, og administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnbedriftene poengterte at det faktisk er flere mennesker enn det som til sammen er ansatt i alle Norges kommuner i dag.
– «Alle» er opptatt av det stadig voksende utenforskapet, og da spesielt blant de unge. Mangel på arbeidskraft, spesielt i distriktene, er en utfordring som bare ser ut til å vokse seg større. Vi trenger flere hoder og hender, og da er det nærmest tragikomisk at stadig flere blir stående utenfor arbeidslivet, sier Brevik.
– Mulighetene er så store at dette er en lavthengende frukt. Og i den innsatsen som kreves for å få det til, er arbeidsinkluderingsbedriftene en gullgruve for både kommuner og næringslivet.

Bruk arbeidsinkluderingsbedriftene!

På Bærekraftsdagen brukte panelet mye tid på hva NAV, kommunene og arbeidsinkluderingsbedriftene kan gjøre sammen for å løse utfordringene.
– Kanskje kan arbeidsinkluderingsbedriftene vise veien lokalt. De kan bidra til å redusere utryggheten hos arbeidsgivere som vil tilby en jobb til noen som står uten arbeid, sier Hans Christian Holte. 
Det poenget kom ikke ut av løsa lufta. Rett før panelet gikk løs på diskusjonen, hadde Anita Stene fra arbeidsinkluderingsbedriften Midtre Namdal Vekst i Namsos presentert hvordan de jobber med disse utfordringene i lokalmiljøet.
Holte påpekte at det er flere eksempler på lokalt samarbeid som fungerer enn det er eksempler på ting som ikke fungerer.

Under radaren

Styreleder Gunn Marit Helgesen (H) i KS kom til Bærekraftsdagen rett fra Landstinget hvor hun ble gjenvalgt for fire nye år. Også på Landstinget ble utenforskap og arbeidsinkludering et viktig tema fra talerstolen.
– Arbeidsinkluderingsbedriftene er viktige i verktøykassa, men har gått litt under radaren i KS. Det må vi jobbe for å styrke, sier Helgesen.
Les også: Vil samarbeid om arbeidsinkludering
Hun erkjente at de lokale samarbeidene mellom arbeidsinkluderingsbedrifter, NAV og kommunene er en nøkkel til å lykkes med å få flere i jobb lokalt. KS organiserer kommunene som eier disse bedriftene, selv om de finansieres av statlige tilskudd.
Gunn Marit Helgesen påpekte også at arbeidsgivere har et spesielt ansvar for å være en arena for inkludering.
– Vi som er arbeidsgivere må se oss omkring etter oppgaver vi kan inkludere noen inn i – gitt at vi gir litt tilrettelegging. Det er viktig at Samfunnbedriftene bruker denne dagen på å sette sosial bærekraft på dagsorden.

Ny sjanse i arbeidslivet

Siste deltaker i panelet var administrerende direktør Grethe Olsbye i avfalls- og gjennvinningsbedriften Sirkula IKS på Hamar. De vant Bærekraftsprisen i fjor, blant annet for sin innsats for sosial bærekraft gjennom aktivt å bruke ansatte fra arbeidsinkluderingsbedrifter for å løse oppgaven i bedriften.
Les også: Sirkula fikk Samfunnsbedriftenes bærekraftspris
– Det må brukes ressurser på tilpasning og opplæring, men gevinsten av det er en vinn-vinn-situasjon. Det er en like god måte å skaffe arbeidskraft som ordinær rekruttering, men det krever tilpasning og et samarbeid med NAV og lokale arbeidsinkluderingsbedrifter. Men så får vi lojale nye kollegaer som har fått en ny sjanse i arbeidslivet, sier Olsbye.

Diskusjonen fortsetter på årskonferansen

Mangel på hoder og hender blir også tema for Samfunnsbedriftene årskonferanse 17. og 18 juni. Der blir det nye diskusjoner om hvordan medlemsbedriftene kan manøvrere i en tid med mangel på arbeidskraft og økende utenforskap.
NAVs statistikksjef Ulf Andersen er en av de fremste i landet til å analysere situasjonen, og han kommer til årskonferansen som arrangeres på på Munchmuseet i Oslo. Konferansen har fått tittelen «2030 – Er det for sent?», og kan skilte med både statsminister Jonas Gahr Støre, forsvarssjef Eirik Kristoffersen, idrettspresident Zaineb Al-Samarai og en rekke andre innledere.
Les mer om årskonferansen og meld deg på her!

Les mer om

Jill Johannessen
Bilde av Jill Johannessen. Foto: Nicolay Biørn-Lian
Fagsjef for bærekraft
959 65 398
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern