Søk

Høring om bærekraftsmeldingen:

Grønne avfallsløsninger trenger finansiering

Illustrasjon fra stortingsmelding om bærekraft.
Foto: Regjeringen
|
Publisert:
12. januar 2022

- Vi ligger langt fremme i utviklingen av innovative løsninger for materialgjenvinning, men mangler finansieringsmuligheter, sa Øivind Brevik til kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

Stortingsmeldingen om bærekraft (Meld. St. 40 Mål med mening) er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen. Brevik la frem Samfunnsbedriftenes innspill 11. januar. Han satte søkelys på tre hovedpunkter:
  • viktigheten av å få på plass investeringsstøtte til ettersorteringsanlegg
  • økt kraftproduksjon og behovet for ren energi til en overkommelig pris og likere nettleie over hele landet
  • betydningen av at sjøtransport gjøres konkurransedyktig med veitransport for å få ned klimautslippene. Det betyr virkemidler som veiprising og investeringer for å stimulere til mer godsoverføring fra vei til sjø.
På spørsmål fra Mudassar Kapur (H) i komiteen om innovasjonsnivået i Norge på materialgjenvinning svarte Brevik at Norge ligger relativt langt fremme teknologisk på materialgjenvinning, men at bygging av anlegg koster store summer.
- Utfordringene ligger i at kommunale avfallsselskap ikke har tilgang til statlige investeringsmidler, slik som i EU. Noen store selskap som samarbeider på tvers av kommuner har gått sammen om investeringene og klart å utvikle og bygge ettersorteringsanlegg. Men mange avfallsselskap sitter på gjerdet på grunn av den store økonomiske belastningen slike investeringer utgjør.
Brevik legger til at produsentansvarsordningene ikke er tydelige på dekning av faktiske kostnader for innsamling og sortering hos kommunene.

Veien videre

Meldingen er Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Nå skal komiteen gi sin innstilling til Stortinget 29. mars. Deretter skal den debatteres i Stortinget med påfølgende vedtak. Foreløpig dato i Stortinget er 5. april.
Les Samfunnsbedriftenes høringsinnspill til stortingsmeldingen.

Her kan du laste ned alle høringsinnspillene.

Les mer om

Fakta

Stortingsmeldingen Meld. St. 40 (2020-2021) «Mål med mening – Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030» går gjennom bærekraftsmålene og peker på hvilke tiltak som bør gjennomføres på de ulike områdene.
Det var Erna Solbergs (H) regjering som la frem meldingen i juni, og den har siden vært på høring. Nå skal stortingsmeldingen behandles i Stortinget.
Fakta om bærekraftsmålene
FNs bærekraftsmål ble vedtatt av FNs medlemsland på organisasjonens generalforsamling 25. september 2015. De består av 17 hovedmål og 169 delmål som skal gi en bærekraftig utvikling fram mot år 2030.
Bærekraftsmålene er en felles arbeidsplan og målsetting for land, næringsliv og sivilsamfunn i arbeidet for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Målene avløste FNs tusenårsmål fra 2000.
Du kan lese mer om regjeringens arbeid med bærekraftsmålene på denne siden.
Last ned Samfunnsbedriftenes høringsvar

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern