Leon Dewiwje Lddmtgf89gu Unsplash (1)
Foto: Leon Dewiwje/Unsplash

Standardavtale for gjennomfakturering

Standardavtaler • Energi

Det ble i august 2016 laget en standardavtale for gjennomfakturering som alle bransjeorganisasjonene anbefaler brukt av nettselskapene.

 

En ny forskrift om fellesfakturering trådte i kraft 1. september 2016. Fra denne dato kan kraftleverandører kreve gjennomfakturering fra nettselskap som praktiserer samfakturering av nettleie og kraftleveranser.

 

Nettselskapene står fritt til å velge og ikke inngå avtaler om gjennomfakturering. De kan i så fall ikke praktisere noen form for fellesfakturering.

 

Nettselskap som inngår avtaler om gjennomfakturering, må i henhold til avtalen velge fra 0 til 100% sikkerhet for sine krav, og de må stille det samme prosentvise kravet til alle kraftleverandører.

 

Her finner du standardavtalen.

 

I tillegg til standardavtalen er det en rekke momenter som det også bør lages lokale avtaler på. Tilleggsavtalen dreier seg om «tekniske» forhold som en har samhandling på, og poenget med den avtalen er at samhandlingen skal gå så smidig og ryddig som mulig.

Tilleggsavtalen kan/bør inneholde en oversikt som blant annet inneholder:

 

  •          Hvem er kontaktpersoner for ulike forhold i selskapene (fakturaspørsmål, leveringsproblemer, IT)
  •          Når og hvor ofte skal fakturaer sendes over
  •          Format
  •          Adresser for oversending
  •          Kontonummer
  •          Betalingsfrister
  •          Detaljer rundt garantistillelse
  •          Hva skal unntas fra gjennomfakturering (anleggsbidrag, gamle restanser?)
  •          Purringer
  •          Vedlegg til fakturaer

 Lista er ikke uttømmende og bør suppleres med det dere føler må være på plass for at dette skal fungere enkelt og effektivt i hverdagen, samt fjerne det som ikke er nødvendig.