Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) overleverer statsbudsjettet for 2023 til stortingspresident Masud Gharahkhani. Foto: Peter Mydske/Stortinget
STATSBUDSJETT: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) overleverer statsbudsjettet for 2023 til stortingspresident Masud Gharahkhani. Foto: Peter Mydske/Stortinget

Alt om statsbudsjettet 2023

Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Torsdag 6. oktober la regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2023. På denne siden samler vi informasjon om den videre budsjettprosessen.

Våre første reaksjoner statsbudsjettet:

Deltakelse i budsjetthøringer:

Administrerende direktør Øivind Brevik og direktør Svein Kamfjord la fram Samfunnsbedriftenes synspunkter for Stortingets næringskomité mandag 17. oktober:

Administrerende direktør Øivind Brevik og direktør Cecilie Bjelland la fram Samfunnsbedriftenes synspunkter for Stortingets finanskomité tirsdag 18. oktober (Klippet inneholder også svar på tilleggsspørsmål fra komiteen):

Næringspolitisk rådgiver Kristian Dahl Larsen la fram Samfunnsbedriftenes synspunkter for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité torsdag 20. oktober:

Direktør Kjell-Olav Gammelsæter la fram Norske Havners synspunkter for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité torsdag 20. oktober:

Fagsjef Marianne Haugland la fram synspunkter fra Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs for Stortingets energi- og miljøkomité onsdag 19. oktober:

Næringspolitisk rådgiver Mona Adolfsen la fram synspunkter fra Samfunnsbedriftene Energi for Stortingets energi- og miljøkomité onsdag 19. oktober:

Assisterende direktør Barbro Noss la fram Samfunnsbedriftenes synspunkter for Stortingets arbeids- og sosialkomité torsdag 20. oktober:

Direktør Svein Kamfjord la fram Samfunnsbedriftenes synspunkter for Stortingets kommunal- og forvaltningskomité tirsdag 25. oktober:

Administrerende direktør Øivind Brevik la fram Samfunnsbedriftenes synspunkter for Stortingets utdannings- og forskningskomité tirsdag 25. oktober: