Ønsker bedriften din opplæring som arbeidsgiver? Da er OU-ordningen nyttig.

Alle våre medlemmer kan søke på OU-midler. Ordningen finansieres av arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap, og for våre medlemmer skal midlene gå til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling». På denne temasiden kan du lese mer om ordningen.