Har bedriften behov for arbeidsgiveropplæring? Da er OU-ordningen et nyttig verktøy.

Særavtale SGS 1020 regulerer finansiering, fordeling og anvendelse av OU-midlene for medlemmene knyttet til Hovedtariffavtalen og Bedriftsavtalen. Ordningen finansieres av arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap. Arbeidsgivers andel av OU-midlene fordeles av KS (Samfunnsbedriftene for energimedlemmene) og skal gå til arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling.

Bedriftene kan selv igangsette tiltak som kan betegnes som arbeidsgiveropplæring. Dette kan skje både ved bruk av konsulenter fra KS eller Samfunnsbedriftene, eksterne konsulenter, eller tiltakene kan gjennomføres av bedriftens egne ansatte.