Programmet gjennomføres med fire fellessamlinger à to dager, samt individuelle ledersamtaler mellom samlingene. Metodikk på samlingene er en kombinasjon av faglige innlegg, plenumsdiskusjoner, gruppeoppgaver, trening og refleksjon.

Ytterligere informasjon om innholdet i programmet kommer

Kontaktperson:
Bjørg Åse Wølneberg
Rådgiver Samfunnsbedriftene
Mobil: 982 49 423