Søk

Alt om statsbudsjettet 2023

Bilde av finansminister Trygve Slagsvold Vedum som leverer statsbudsjettet til stortingspresidenten.
STATSBUDSJETT: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) overleverer statsbudsjettet for 2023 til stortingspresident Masud Gharahkhani. Foto: Peter Mydske/Stortinget
|
Publisert:
18. oktober 2022

Torsdag 6. oktober la regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2023.

På denne siden samler vi informasjon om den videre budsjettprosessen.

Våre første reaksjoner på statsbudsjettet:

Bekymret for økt arbeidsgiveravgift
Statsbudsjettets hovedpunkter for kommunale avfallsaktører
Budsjett preget av skattesaldering – på bekostning av klima og fornybarnæringen
Kystbudsjettet 2023 - bedre enn forventet

Deltakelse i budsjetthøringer:

Administrerende direktør Øivind Brevik og direktør Svein Kamfjord la fram Samfunnsbedriftenes synspunkter for Stortingets næringskomitémandag 17. oktober:
Administrerende direktør Øivind Brevik og direktør Cecilie Bjelland la fram Samfunnsbedriftenes synspunkter for Stortingets finanskomité tirsdag 18. oktober (Klippet inneholder også svar på tilleggsspørsmål fra komiteen):
Næringspolitisk rådgiver Kristian Dahl Larsen la fram Samfunnsbedriftenes synspunkter for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité torsdag 20. oktober:
Direktør Kjell-Olav Gammelsæter la fram Norske Havners synspunkter for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité torsdag 20. oktober:
Fagsjef Marianne Haugland la fram synspunkter fra Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs for Stortingets energi- og miljøkomité onsdag 19. oktober:
Næringspolitisk rådgiver Mona Adolfsen la fram synspunkter fra Samfunnsbedriftene Energi for Stortingets energi- og miljøkomitéonsdag 19. oktober:
Assisterende direktør Barbro Noss la fram Samfunnsbedriftenes synspunkter for Stortingets arbeids- og sosialkomité torsdag 20. oktober:
Direktør Svein Kamfjord la fram Samfunnsbedriftenes synspunkter for Stortingets kommunal- og forvaltningskomité tirsdag 25. oktober:
Administrerende direktør Øivind Brevik la fram Samfunnsbedriftenes synspunkter for Stortingets utdannings- og forskningskomité tirsdag 25. oktober:

Les mer om

Slik vedtas statsbudsjettet

Torsdag 6. oktober la finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) fram regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 i finanstalen.
Nå skal de ulike komiteene og partigruppene på Stortinget jobbe videre med statsbudsjettet. Det er Stortingets finanskomité som samordner arbeidet.
Siden vi har en mindretallsregjering, må Arbeiderpartiet og Senterpartiet forhandle med minst ett annet parti for å sikre flertall for budsjettet. Mest sannsynlig vil regjeringspartiene søke samarbeid med SV.
Finanskomitéen skal avgi finansinnstillingen innen 27. november, slik at Stortinget kan behandle saken i den såkalte finansdebatten.
Behandlingen av finansinnstillingen ender med at de ulike områdene får en fast ramme for inntekter og utgifter. Deretter kan Stortingets komiteer kun foreta omdisponeringer innenfor denne rammen.
Alle budsjettinnstillinger skal være ferdig behandlet i Stortinget senest 15. desember.

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern