Biogasskonferansen 2022

Biogasskonferansen 2022

Vokser norsk biogassbransje raskt nok?

Den grønne omstillingen vi står midt oppe i krever ny politikk og nye rammevilkår skal biogassnæringen bli økonomisk bærekraftig. Fremtidens sirkulære bioøkonomi skapes nå! Er vi klare?

 

Program (med forbehold om mindre endringer)

Tirsdag 1. mars

Rollen til biogass i grønn omstilling
Den sirkulære bioøkonomien er grunnlaget for grønn omstilling. Vi ser nærmere på hvordan klimaløsningen biogass kan bidra til å løse klimautfordringene.

10.00  Velkommen v/ Ragnhild Borchgrevink, styreleder Biogass Norge

10.10  Vokser bransjen raskt nok? v/Håvard Wollan, Biokraft
10.30  Biogas available and scalable v/Ole Hvelplund, Nature Energy
11.00   Why invest in biogas v/ Olivier Aubert, SWEN Capital Partners (ikke bekreftet)

11.30  Pause

11.45 Hva har Danmark gjort for å utvikle sin biogassnæring? v/Frank Rosager, adm.dir
            Biogass Danmark

12.15  Ny årlig statistikk for biogassmarkedet v/Henrik Lystad, Norwaste

13.00  Lunsj

Alle er enige om at biogass er bra, men gode rammevilkår er avgjørende for videre vekst!
Hva skal til for å øke biogassproduksjonen. Er det mer ENOVA støtte, eller er det andre virkemidler som må på plass? Og hva betyr EU sine klimaambisjoner for det norske markedet?


13.30  Hvordan kan biogassbransjen vokse? v/ Statssekretær (bekreftet)

14.00  Shaping the EU biomethane market by v/ director Harmen Dekker, EBA

14.30  EUs endringer, hvordan påvirker det oss? v/ Rune Røkke, Klimafinans

14.50  Pause
15.00   Dialog between Harmen Dekker and Rune Røkke about political changes and how to
             succeed in a changing market.

15.30   Er norske politikere klare for handling? Dialog mellom Terje Aasland, leder av energi-
             og miljøkomiteen på Stortinget, Arbeiderpartiet og Mathilde Tybring-Gjedde, medlem
            av energi- og miljøkomiteen fra Høyre.

16.00   Avslutning dag 1

 

19.00  Felles middag på hotellet

 

Onsdag 2. mars
Hvilke sirkulære sammenhenger skaper vekst og ny bioøkonomi?

Biogass er et produkt av biologiske avfallsprodukter. Biogassproduksjon består av en verdikjede som er kroneksempelet på sirkulær økonomi, men hvor i verdikjeden er det potensiale for vekst og økonomisk verdiskaping?

09.00  Økonomisk bærekraft grunnlaget for suksess i biogassbransjen v/ Per Lillebø, Cambi

09.20  Hvordan legger kommunene til rette for profesjonell utvikling av biogassbransjen
             v/Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune (ikke bekreftet)

10.00  Sertifisering av biogass

10.20  Pause

10.50   Er det bare busser som skal bruke biogass, eller er tungtransporten klare for å satse?
              v/Erling Sæther, Grønt Landtransportprogram

11.10  Biogass peker seg ut som særlig godt egnet i maritim sektor v/rederiet Odfjell

11.30  Bygg og anlegg skal bli bærekraftige v/ Skanska

12.00  Landbruket er viktige brukere av biogass v/AK-maskin


13.00  Lunsj

Etter lunsj avholdes årsmøtet til Biogass Norge

 

Sted: Clarion hotel Oslo

Tid: 1.-2. mars 2022

Pris: kr. 3990,- for arrangement + kr. 1.200,- for middag

Hotellrom må bestilles av hver enkelt selv, dette gjøres ved å sende mail til. cl.oslo@choice.no, oppgi kode 1148GR004679