Hva Er En Eierstrategi Foto Heidi Fin Unsplash For Nett
Heidi Fin - Unsplash

Hva er en eierstrategi?

Eierstyring • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

En eierstrategi er kommunens/eiers rammer og retningslinjer for eierskapet til selskapet. Den sier noe om hva eier vil vi med sitt eierskap i selskapet, hva selskapet skal drive med og hvilket formål det skal ha.

En eiermelding er en kommunes "status" over sitt eierskap i de selskap kommunen har eierandeler i.