Et godt styre bidrar til å utvikle selskapet. Det bidrar til å skape verdier i selskapet og gir en dermed en merverdi til selskapet - et verdiskapende styre. 

Samfunnsbedriftene mener at det bør være tre grunnleggende krav til styremedlemmer: De må være kompetente. De må ha tid til styrejobben. De må opptre uavhengig.

På denne siden finner du temaartikler med innhold som er relevant for styrearbeid.