Et godt styre bidrar til å utvikle selskapet. Det bidrar til å skape verdier i selskapet og gir en dermed en merverdi til selskapet - et verdiskapende styre. 

På disse sidene finner du flere artikler om ulike sider ved styrearbeid.