Et godt styre bidrar til å utvikle selskapet. Det bidrar til å skape verdier i selskapet og gir en dermed en merverdi til selskapet - et verdiskapende styre. 

KS Bedrift mener at det bør være tre grunnleggende krav til styremedlemmer: De må være kompetente. De må ha tid til styrejobben. De må opptre uavhengig.