Nettet er det viktigste forretningsområdet til mange av våre medlemmer. Bredbånd er også blitt et svært sentralt område for mange av medlemmene rundt i landet. Vi jobber for at rammebetingelsene for nett- og bredbåndsutvikling skal være best mulig.

Store endringer har skjedd i rammebetingelsene for nettdriften. Mens fellesfakturering og senere enregning bryter mye av kontakten mellom nettet og kunden, må kraftselskapene innen 2021 innføre et selskapsmessig skille. Dette skiller ut nettdriften i en egen enhet. Andre endringer, som kravet om funksjonelt skille for alle, har KS Bedrift Energi sammen med medlemsbedriftene lykkes i å stanse.

Vi har gode kontakter inn i NVE og politiske organer, noe som gir oss gode muligheter for å påvirke den videre utviklingen i rammebetingelsene for nettet. Blant annet sitter vi i flere utvalg og referansegrupper.

På denne temasiden finner du relevant stoff om tekniske og økonomiske rammebetingelser, utvikling i bransjen og arbeidet vårt for å øke offentlighetens oppmerksomhet om nettet som en viktig og samfunnskritisk infrastruktur. Du vil også finne informasjon om fagutvalgene KS Bedrift har etablert i samarbeid med Distriktsenergi.

Relevante artikler