Bedrifter har flere grunner til å satse på mangfold – i ledelsen, blant ansatte og i styrer. Det er viktig for å forstå kundenes behov. Det kan forebygge «gruppetenkning». Og det kan fremme innovasjon. 

Mange selskaper rekrutterer derfor målrettet for å sikre at folk er ulike med tanke på ting som kjønn og kjønnsidentitet, alder, etnisitet, nasjonalitet, religion og legning. Da tar man også samfunnsansvar.

De siste årene har Samfunnsbedriftene jobbet systematisk med mangfold, blant annet gjennom nettverket «Kvinner i samfunnsbedriftene» og en egen  seminarserie om mangfold.