Renovasjonstjenestene til husholdningene skal beregnes etter selvkostprinsippet. Det innebærer at innbyggerne skal betale hva tjenesten koster, hverken mer eller mindre. 

Her finner du Miljødirektoratets veileder Beregning av kommunale avfallsgebyr.