Enerett er en form interkommunalt samarbeid og er hjemlet i en unntaksbestemmelse i anskaffelsesdirektivet. Anskaffelsesforskriften (FOA) § 1-3 (2) har oppstilt fire vilkår som må være tilfredsstilt for at det skal kunne tildeles enerett uten å følge FOAs anskaffelsesprosedyrer:

1) Den som tildeles kontrakt, må være en offentlig oppdragsgiver, jf FOA § 1-2
2) Det må være et offentlig tjenestekjøp
3) Organet må ha fått tildelt en enerett iht. lov, forskrift eller adm. vedtak som er kunngjort
4) Tildelingen må være forenelig med EØS-avtalen