Enerett er en form interkommunalt samarbeid og er hjemlet i en unntaksbestemmelse i anskaffelsesdirektivet. Anskaffelsesforskriften (FOA) § 1-3 (2) har oppstilt fire vilkår som må være tilfredsstilt for at det skal kunne tildeles enerett uten å følge FOAs anskaffelsesprosedyrer:

1) Den som tildeles kontrakt må være en offentlig oppdragsgiver
2) Det må være et offentlig tjenestekjøp
3) Organet må ha fått tildelt en enerett iht. lov, forskrift eller administrativt vedtak som er kunngjort
4) Tildelingen må være forenlig med EØS-avtalen