Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs ønsker å tilby kommunale avfallsaktører gode møteplasser hvor vi sammen kan utveksle erfaringer og skape nye idéer for fremtiden.

Gjennom opprettelse av nettverk innenfor aktuelle temaer, ønsker vi både å synliggjøre den viktige rollen kommunale avfallsaktører har, og bidra til at vi gjør hverandre gode. Det er så enkelt som at samarbeid gjør oss sterkere.

Formålet med de ulike nettverkene:

  • samarbeid og erfaringsutveksling på tvers i bransjen
  • profilere samfunnsbedriftenes rolle
  • øke kunnskap om temaer som tas opp av oss eller medlemmer
  • bidra til utvikling av organisasjonen som skal løse morgendagens utfordringer
  • ivareta samfunnsbedriftenes unike rolle i det norske samfunnet

Er du interessert i delta i ett eller flere nettverk? Ta kontakt med Svein Kamfjord, direktør for Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs. 

Du finner mer informasjon om du ulike nettverkene i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs her:

 

Nettverk for egenregi ved innsamling av husholdningsavfall

Nettverk for bærekraftig innovasjon og omstilling 

Nettverk for kommunal organisering 

Nettverk for brann i avfall