FAKTA OM SAMFUNNSBEDRIFTENE

FAKTA OM SAMFUNNSBEDRIFTENE

Vi er en arbeidsgiver- og næringsorganisasjon for samfunnsbedrifter over hele landet. Alle våre medlemmer har et klart samfunnsoppdrag, uavhengig av eierskap. 

Korte fakta om Samfunnsbedriftene

 • Vi er den ledende organisasjonen for bedrifter i kommunal sektor
 • Vi organiserer nær 560 kommunalt eide bedrifter i en rekke bransjer
 • Vi har også stiftelser og ideelle bedrifter blant medlemmene
 • Våre medlemmer leverer grunnleggende tjenester til innbyggere og næringsliv i sine lokalsamfunn
 • Vi har et nært samarbeid med KS
 • Vår visjon er: Bærekraftige lokalsamfunn – nyskapende arbeidsliv!

Hva tilbyr Samfunnsbedriftene?

 • ARBEIDSGIVERSERVICE. Vi støtter deg i rollen som arbeidsgiver.
 • MYNDIGHETSKONTAKT. Vi kan jobbe for at din bransje skal få bedre rammevilkår.
 • JURIDISK RÅDGIVNING. Vi gir råd som er tilpasset selskaper i kommunalt eie.
 • KOMMUNAL KOMPETANSE. Vi er gode på kommunalt eierskap og selskapsetablering.
 • GODE NETTVERK. Medlemmene våre deler erfaringer i ulike nettverk og bransjer.  

 

BLI MEDLEM