Søk

– Bærekraft er en del av vårt DNA

To ansatte i refleksdrakter som prater sammen i et vannverk.
Vi jobber for et anstendig arbeidsliv, for økt sirkularitet og en bedre planet, og for at det skal være attraktivt og trygt å jobbe og bo i hele landet. Foto: Jill Johannessen
|
Publisert:
10. juli 2023

Samfunnsbedriftene spiller en viktig rolle for å løse store samfunnsutfordringer og for at det skal være attraktivt og trygt å jobbe og bo i hele landet.

Samfunnsbedrifter har stor påvirkning på lokalsamfunnet de er en del av, ved å legge til rette for at innbyggere og næringsliv kan ta bærekraftige valg. De er også viktige kompetansearbeidsplasser i lokalsamfunn over hele landet.
– Ifølge FNs egne anslag må om lag to tredeler av bærekraftsmålene løses på lokalt og regionalt nivå. Dette berører i stor grad de selskapene som mange kommuner har etablert for å løse sine oppgaver. Og vi vet at FNs bærekraftsmål er et viktig rammeverk for mange av våre medlemmer, sier Jill Johannessen som er fagsjef for bærekraft i Samfunnsbedriftene.

Ligger i ryggmargen

– For Samfunnsbedriftene har FNs bærekraftsmål vært førende i mange år. De ligger til grunn for vår visjon «Bærekraftige samfunn – nyskapende arbeidsliv» og vår virksomhetsstrategi. Målet er å innlemme bærekraft i alt vi gjør. Det skal ligge i ryggmargen eller DNA om du vil til alle som jobber i Samfunnsbedriftene, sier Johannessen.
Dette betyr at Samfunnsbedriftene innlemmer bærekraft i sine kjerneaktiviteter, vurderinger og avgjørelser. Det er et førende argument enten man snakker om klima og natur, sosial bærekraft eller økonomisk robusthet.

Påvirkning gjennom medlemmer

– Vi skal jobbe med å rydde i vårt eget hus, men det er gjennom å tilrettelegge for våre om lag 600 medlemmer at vi kan ha størst påvirkning på samfunnsutviklingen, sir Johannessen.
– Det gjør vi ved å påvirke politikkutforming og virkemidler, ved å videreutvikle og forhandle våre tariffavtaler, gjennom daglig rådgivning til medlemmene, og ikke minst ved å formidle kunnskap og løfte frem de gode eksemplene. Derfor har vi etablert kursrekke i bærekraft, Bærekraftsdagen og en egen Bærekraftspris for medlemmene.

Stort samfunnsansvar

Johannessen forteller at de sammen med medlemmene har et stort samfunnsansvar for å gjøre det de kan for at vår felles klode skal være beboelig også for fremtidige generasjoner.
– Vi jobber derfor hardt for at våre energibedrifter skal få de rammebetingelsene de trenger for å produsere og distribuere mer fornybar energi. Vi prøver å få bukt med bruk-og-kast-samfunnet ved at våre avfallsbedrifter får virkemidlene de trenger for at mest mulig av avfallet blir gjenbrukt og materialer gjenvunnet. Vi ønsker at at mer gods kan reise kollektivt og miljøvennlig langs sjøveien. Og ikke minst jobber vi for likestilling og mangfold og et anstendig arbeidsliv, sier Johannessen.

Les mer om

Jill Johannessen
Bilde av Jill Johannessen. Foto: Nicolay Biørn-Lian
Fagsjef for bærekraft
959 65 398
Send en e-post

Les mer

Last ned Bærekraftsrapport 2022
Last ned Bærekraftsundersøkelsen

Siste nyheter om bærekraft

Bilde av et inntaksbasseng til et kraftverk, med trær i forgrunnen og fjell og natur i bakgrunnen.
Energi - Aktuelt
30. mai 2024
Energiselskapene er i samme båt
Les mer

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern