Øistein Gjølberg Karlsen
Direktør
Øistein Gjølberg Karlsen
472 40 289 / Send e-post
Pia Farstad von Hall
Direktør samfunnskontakt
Pia Farstad von Hall
971 00 904 / Send e-post
Kommende kurs og arrangementer
Temaoversikt
Om oss
brannøvelse nykirke røykdykkere i aksjon.jpg

Samfunnsbedriftene Brann og redning jobber for å fremme interessene til våre brann- og redningsmedlemmer.

Beredskap
Beredskap - iStock.jpg

Brann og redning er inne i en spennende utvikling. Her legger vi ut informasjon om saker vi arbeider med innen beredskap. 

Forebygging, kontroll og tilsyn
Mann ved skjerm.jpg

Forebyggende arbeid er viktig for å hindre brann og redusere skader av brann. 

Vi mener:
Beredskap II.jpg

Som del av vårt interessepolitiske arbeid avgir KS Bedrift Brann og Redning høringsuttalelser. 

Møteplass for brann og redning
Møteplass for brann og redning - iStock.jpg

KS Bedrift arrangerer årlig fire til fem utvalgsmøter for medlemmene. 

 

Brannavtalen
Mann ved skjermer.jpg
Fagnettverk for brann og redning
slukking02.jpg

Samfunnsbedriftene har etablert et fagnettverk for brann- og redningsvesener som i dag, gjennom sin organisering enten som etat, vertskommune eller annet, ikke er medlemmer i Samfunnsbedriftene, men sorterer under KS.