Bærekraftige samfunnsbedrifter

Bærekraftige samfunnsbedrifter

Samfunnsbedriftene er Norges ledende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for bedrifter som er helt eller delvis offentlig eid. 

Du kan lese mer om oss i vår digitale brosjyre Presentasjon av Samfunnsbedriftene.