"Bærekraftige samfunnsbedrifter"

"Bærekraftige samfunnsbedrifter"

Våre medlemmer sørger for at Norge fungerer. Og de er avgjørende for å dreie økonomien i grønn retning.

På Arendalsuka 2019 lanserte vi vår nye brosjyre "Bærekraftige samfunnsbedrifter". Her kan du lese mer om Samfunnsbedriftene (den gang: KS Bedrift) og våre medlemmers samfunnsinnsats.

 

Foto: Trøndelag brann- og redningstjeneste.