Styrende organer - bransjene

Styrene for de ulike bransjene skal bidra til å forankre det næringspolitiske arbeidet.

Oppdatert 16.02.2021

Styret for Samfunnsbedriftene Energi

Medlemmer:

 • Leder Leder Kjell Are Johansen, Andøy Energi AS (til 2022)
 • Nestleder Birger Høyland, Jæren Everk (til 2021)
 • Ola Raknes, Stranda Energi AS (til 2021)
 • Margrethe Ross Folkestad, Hurum Energi AS (til 2021)
 • Gudrun Rollefsen, Hammerfest Energi AS (til 2022)

Varamedlemmer:

 • Helge Morten Vangen, Aurland Energiverk (til 2022)
 • Bjørg Hvidsten, Midtkraft Nett AS (til 2022)
 • Ketil Kvaale, Vest-Telemark Kraftlag AS (til 2022)

 

Styret for Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs

Medlemmer:

 • Leder Pål Smits, Lindum Ressurs og gjenvinning (til 2021)
 • Nestleder Ingrid Hitland, BIR Avfallsenergi (til 2022)
 • Håkon N. Johansen, Søndre Helgeland Miljøverk (til 2022)
 • Bjørn Erik Jønsberg, Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap (til 2021)
 • Bodil Øvretveit, Sunnfjord Miljøverk IKS (til 2021)

Varamedlemmer:

 • Geir Tore Leira, Innherred Renovasjon IKS (til 2021)
 • Grunde Birkeland Rian, TRV Gruppen AS (til 2022)
 • Bente Gansum Daazenko, BIR Privat AS (til 2022)

 

Styret for Norske Havner

Medlemmer:

 • Leder Halvard Aglen, Kristiansand Havn KF (til 2022)
 • Nestleder Tore Lundestad, Borg Havn IKS/Havnealliansen (til 2021)
 • Merethe Eik, Stavangerregionens Havn IKS (til 2021)
 • Kjersti Stormo, Bodø Havn KF (til 2022)
 • Bjørn Tore Sjåstad, Berlevåg Havn KF (til 2022)

Varamedlemmer:

 • Kurt Jessen Johansson, Helgeland Havn IKS (til 2021)
 • Linda Mortensen Midtbø, Flora Havn KF (til 2022)
 • Jørn-Even Hanssen, Tromsø Havn KF (til 2022)

 

Styret for Samfunnsbedriftene Brann og redning

Medlemmer:

 • Leder Per Olav Pettersen, Vestfold interkommunale brannvesen IKS (til 2021)
 • Nestleder Anne Hjort, Asker og Bærum brannvesen (til 2021)
 • Per Gunnar Pedersen, Salten brann IKS (til 2022)
 • Torbjørn Mæhlumsveen, Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (til 2022)
 • Edvar Dahl, Ofoten interkommunale brann- og redningstjeneste (til 2021)

Varamedlemmer:

 • Jan Røilid, Kristiansandsregionens brann og redning (til 2022)
 • Nils Erik Haagenrud, Rogaland brann og redning (til 2022)
 • Kim Haugan, Sør-Øst 110 IKS (til 2021)

 

Valgkomité

Medlemmer:

 • Leder Einar Olsen, Drammen Havn (til 2022)
 • Nestleder Geir Elsebutangen, Kragerø Energi (til 2021)
 • Tor Morten Mandt, Indre Østfold renovasjon (til 2022)
 • Synnøve Bjørke, Romerike Avfallsforedling (til 2021)
 • Tanya Breyholz, Vestfold Vann IKS (til 2022)

Varamedlemmer:

 • Aud Jane Beheim, SIMAS (til 2021)
 • Per Gunnar Markegård, Hemsedal Energi (til 2021)