Styrende organer - bransjene

Styrene for de ulike bransjene skal bidra til å forankre det næringspolitiske arbeidet. Etter årsmøter 2. april 2019 ser bransjestyrene slik ut:

Justert 1.11.2019

Styret for Samfunnsbedriftene Energi

Medlemmer:

 • Leder Olav Ulleren, Tinn Energi AS (til 2022) (trådt inn som leder fra 1.9.2019)
 • Medlem Margrethe Folkestad, Hurum Energi (til 2021)
 • Medlem Ola Raknes, Stranda Energi (til 2021)
 • Medlem Kjell Are Johansen, Andøy Energi AS (til 2022)

Varamedlemmer:

 • Varamedlem Helge Morten Vangen, Aurland Energiverk (til 2022)
 • Varamedlem Birger Høyland, Jæren Everk (til 2021)
 • Varamedlem Tone Jespersen, Nord Salten Kraft AS (til 2022)

 

Styret for Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs

Medlemmer:

 • Leder Pål Smits, Lindum (til 2021)
 • Nestleder Ingrid Hitland, BIR Avfallsenergi (til 2022)
 • Medlem Håkon N. Johansen, Søndre Helgeland Miljøverk (til 2022)
 • Medlem Bjørn Erik Jønsberg, Sør-Østerdal IKS (til 2021)
 • Medlem Bodil Øvretveit, Sunnfjord Miljøverk IKS (til 2021)

Varamedlemmer:

 • Geir Tore Leira, Innherred Renovasjon IKS (til 2021)
 • Grunde Birkeland Rian, TRV Gruppen AS (til 2022)
 • Bente Gansum Daazenko, BIR Privat AS (til 2022)

 

Styret for Norske Havner

Medlemmer:

 • Leder Halvard Aglen, Kristiansand Havn KF (til 2022)
 • Nestleder Tore Lundestad, Borg Havn IKS (til 2021)
 • Medlem Merethe Eik, Stavangerregionens Havn IKS (til 2021)
 • Medlem Kjersti Stormo, Bodø Havn KF (til 2022)
 • Medlem Bjørn Tore Sjåstad, Berlevåg Havn KF (til 2022)

Varamedlemmer:

 • Varamedlem Kurt Jessen Johansson, Helgeland Havn IKS (til 2021)
 • Varamedlem Linda Mortensen Midtbø, Flora Havn KF (til 2022)
 • Varamedlem Jørn-Even Hanssen, Tromsø Havn KF (til 2022)

 

Styret for Samfunnsbedriftene Brann og redning

Medlemmer:

 • Leder Per Olav Pedersen, Vestfold interkommunale brannvesen IKS (til 2021)
 • Nestleder Per Gunnar Pedersen, Salten brann IKS (til 2022)
 • Medlem Torbjørn Mæhlumsveen, Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (til 2022)
 • Medlem Anne Hjort, Asker og Bærum brannvesen (til 2021)
 • Medlem Edvar Dahl, Ofoten interkommunale brann- og redningstjeneste (til 2021)

Varamedlemmer:

 • Varamedlem Jan Røilid, Kristiansandsregionens brann og redning (til 2022)
 • Varamedlem Nils Erik Haagenrud, Rogaland brann og redning (til 2022)
 • Varamedlem Kim Haugan, Sør-Øst 110 IKS (til 2021)

 

Valgkomité

Medlemmer:

 • Leder Einar Olsen, Drammen Havn (til 2022)
 • Nestleder Geir Elsebutangen, Kragerø Energi (til 2021)
 • Medlem Tor Morten Mandt, Indre Østfold renovasjon (til 2022)
 • Medlem Synnøve Bjørke, Romerike Avfallsforedling (til 2021)
 • Medlem Tanya Breyholz, Vestfold Vann IKS (til 2022)

Varamedlemmer:

 • Varamedlem Aud Jane Beheim, SIMAS (til 2021)
 • Varamedlem Per Gunnar Markegård, Hemsedal Energi (til 2021)