Styrende organer - bransjene

Styrene for de ulike bransjene skal bidra til å forankre det næringspolitiske arbeidet.