Samfunnsbedriftenes årsmeldinger

Hver årsmelding omfatter årsberetning, årsrapport og regnskap.

Samfunnsbedriftene het KS Bedrift frem til 31. mars 2020. Årsmelding for 2019 er levert under Samfunnsbedriftene fordi organisasjonen endret navn før årsmeldingen ble godkjent av styre og generalforsamling.

Samfunnsbedriftenes årsmelding 2020

Samfunnsbedriftenes årsmelding 2019

KS Bedrifts årsmelding 2018

KS Bedrifts årsmelding 2017

KS Bedrifts årsmelding 2016 

KS Bedrifts årsmelding 2015

KS Bedrifts årsmelding 2014