Styret for Samfunnsbedriftene

Her finner du styret for Samfunnsbedriftene.

Oppdatert 17.08.2021.

Medlemmer:

 • Styreleder Pål Smits, Lindum AS (til 2023)
 • Nestleder Thorleif Fluer Vikre, Kragerø Bredbånd (til 2023)
 • Medlem Halvard Aglen, Kristiansand havn (til 2022)
 • Medlem Marit Jacobsen, Barentssekretariatet IKS (til 2022)
 • Medlem Wenche Risdal Lund, IKA Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (til 2022)
 • Medlem Per Gunnar Pedersen, Salten Brann og redning (til 2023)
 • Medlem Guro Gausemel, Søre Sunnmøre IKT (til 2023)
 • Medlem Ingrid Nordbø, IVAR IKS (til 2023)

Varamedlemmer:

 • Varamedlem med møterett Kjell-Are Johansen, Andøy Energi (til 2023)
 • Varamedlem Mona Katrine Syrstad, Opplæringskontoret Trøndelag SA (til 2023)

Valgkomité:

 • Leder Einar Olsen, Drammen havn (til 2022)
 • Nestleder Geir Elsebutangen, Kragerø Energi (til 2023)
 • Medlem Tor Morten Mandt, Indre Østfold Renovasjon (til 2022)
 • Medlem Synnøve Bjørke, Romerike Avfallsforedling (til 2023)
 • Medlem Tanya Breyholz, Vestfold vann IKS (til 2022)
 • Varamedlem Aud Jane Beheim, SIMAS (til 2023)
 • Varamedlem Per Gunnar Markegård, Hemsedal Energi (til 2023)