Styret for Samfunnsbedriftene

Her finner du styret for Samfunnsbedriftene.

Oppdatert 06.09.2022.

Styret i Samfunnsbedriftene 2022-2023.

Styret i Samfunnsbedriftene. Foran fra venstre: Marit Jacobsen, Per Gunnar Pedersen, Ingrid Nordbø, Guro Gausemel og Wenche Risdal Lund. Bak fra venstre: Pål Smits, Tore Gautesen, Øivind Brevik (administrerende direktør) og Kjell-Are Johansen. Foto: Steinar Q. Andersen

Medlemmer:

 • Styreleder Pål Smits, Lindum AS (2023)
 • Styremedlem Ingrid Nordbø, IVAR IKS (2023)
 • Styremedlem Marit Jacobsen, Barentssekretariatet IKS (2024)
 • Styremedlem Tore Gautesen, Karmsund Havn IKS (2024)
 • Styremedlem Per Gunnar Pedersen, Salten Brann og redning IKS (2023)
 • Styremedlem Guro Gausemel, Søre Sunnmøre IKT (2023)
 • Styremedlem Kjell-Are Johansen, Andøy Energi AS (2023) 

Varamedlemmer:

 • Varamedlem Mona Katrine Syrstad, OKS Trøndelag SA (2023)
 • Varamedlem Wenche Risdal Lund, IKA Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (2024)

Valgkomité:

 • Medlem Tanja Breyholz Vestfold Vann IKS (2024) 
 • Medlem Synnøve Bjørke Romerike Avfallsforedling (2024) 
 • Medlem Ole Christian Fiskaa Ålesundregionens hamnevesen (2023)
 • Varamedlem Dag Botnen Haugaland Brann og redning (2023)