Styret for Samfunnsbedriftene

Her finner du styret for Samfunnsbedriftene.

Oppdatert 16.02.2021.

Medlemmer:                                                                                   

  • Leder Per Arne Kaarstad, Sodvin SA (til 2021)
  • Nestleder Per Olav Pettersen, Vestfold Interkommunale brannvesen IKS (til 2021)
  • Styremedlem Pål Smits, Lindum AS (til 2021)
  • Styremedlem Halvar Aglen, Kristiansand havn (til 2022)
  • Styremedlem Marit Jacobsen, Barentssekretariatet IKS (til 2022)
  • Styremedlem Wenche Risdal Lund, IKA Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (til 2022)
  • Styremedlem Audun Halleraker, Bømlo vatn og avløp (til 2021)

 Varamedlemmer:

  • Varamedlem med møterett Tore Lundestad, Borg Havn (til 2021)
  • Synnøve Bjørke, Romerike avfallsforedling IKS, 2022   
  • Stein Valle, Nord-Salten Kraft (til 2022)