Styrings- og organisasjonskart

Samfunnsbedriftene er en selvstendig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.