Sjekkliste ved etablering av et IKS

Interkommunale selskaper • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

KS Bedrift har utarbeidet en "sjekkliste" som kan være til hjelp ved etablering av et nytt IKS: