Søk

Statsbudsjett 2024:

Galt å kutte kommunenes klimaordning

Klimademonstranter samlet på gressplen foran Stortinget.
Deltakere på demonstrasjonen "Klimabrølet" foran Stortinget i 2019. Bærekraftssjef Jill Johannessen mener stortingsrepresentantene må reversere regjeringens forslag om å stryke Klima-satsordningen fra statsbudsjettet. Foto: Jill Johannessen
|
Publisert:
19. oktober 2023

Regjeringen foreslår å kutte Klimasats-ordningen i statsbudsjettet. Det er en knyttneve i ansiktet på tusenvis av lokale klimaprosjekter.

Klimasats gir støtte til kommuner og fylkeskommuner for lokale prosjekter som reduserer klimagassutslipp og bidrar til at Norge kan bli et lavutslippssamfunn. Mer enn 2.000 lokale tiltak over hele landet har mottatt støtte, og ordningen kan vise til gode resultater.
Vi har blant annet fått elektrifisering av bilparker, utslippsfrie anleggsplasser, utslippskutt fra gravearbeid, sirkulære verdikjeder, klimavennlig håndtering av overskuddsmasse, og systematisk arbeid med grønne krav i anbudsprosesser. Et helt konkret eksempel er Sirkula IKS på Hamar, som fikk støtte til å utnytte gass fra avfallsdeponiet til å produsere elektrisitet. Det gir alene en årlig utslippsreduksjon på 147 tonn CO2-ekvivalenter.

Eneste tiltak for kommunene

I praksis er Klimasats den eneste statlige ordningen for klimatiltak i kommunene. Den ble foreslått kuttet i fjor også, men SV fikk den inn igjen med en pott på 100 millioner kroner, en betydelig reduksjon fra året før. Men selv med redusert bevilgning, har klimatiltakene blomstret ute i kommunene det siste året.
Til forskjell fra støtteordninger gjennom Enova og Nysnø, er Klimasats rettet direkte mot konkrete omstillingsprosjekter i kommuner og fylkeskommuner. Og det er nettopp slike grønne innovasjoner som fører til faktiske utslippskutt og bidrar til en sirkulær økonomi.
Derfor er det direkte smålig å kutte en så liten bevilgning fra statsbudsjettet når den gir så gode resultater. Til sammenligning foreslår regjeringen å bevilge 6,4 milliarder kroner til en CO2-kompensasjonsordning for en håndfull store industrivirksomheter som driver kraftkrevende industri – bare for å hindre at de flagger ut til land med mindre streng klimapolitikk.

Tiltak må skje lokalt

Ifølge FNs egne anslag må om lag to tredeler av utslippskuttene skje lokalt og regionalt for at vi skal nå bærekraftmålene. Da mener vi at det er uklokt å fjerne en støtte til lokale og synlige tiltak som kan samle folkelig støtte til den store klimaomstillingen vi må gjennom.
Eksempelets makt skal nemlig ikke undervurderes. Gjennom å realisere store og små klimaprosjekter, kan Klimasats-ordningen skape positive ringvirkninger fra kommune til kommune. Erfaring viser at det er lettere å få gjennom klimatiltak i kommunestyrer når det er en statlig pott å hente penger fra. Det hjelper også at nabokommunen kan smykke seg med vellykkede klimaprosjekter.
Vi vet at det diskuteres en rekke gode tiltak for å kutte klimagassutslipp i norske kommuner og kommunale selskaper. Men når kommuneøkonomien blir strammere, kan mange av tiltakene tape i kampen mot andre lovpålagte oppgaver som helse, omsorg og utdanning. Det er uheldig, siden det aldri har vært viktigere å samle støtte til den grønne omstillingen vi skal gjennom. Samfunnsbedriftene står derfor skulder ved skulder med KS i kravet om at Klimasats-ordningen ikke bare må tas inn i statsbudsjettet igjen, men også styrkes.
(Denne kronikken er tidligere publisert i Kommunal Rapport.)

Les mer om

Jill Johannessen
Bilde av Jill Johannessen. Foto: Nicolay Biørn-Lian
Fagsjef for bærekraft
959 65 398
Send en e-post

Siste nyheter om bærekraft

Ung kvinne med langt, brunt hår står til høyre for skiltet til Voss Energi
Energi - Aktuelt
29. februar 2024
– Kraftselskapene må gå foran som et godt eksempel
Les mer

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern